Ankara Üniversitesi Gölbaşı Anaokulu’nun yapılandırma çalışmaları başlamıştır. Anaokulumuzun hizmet vermesi için yeterli çoğunluğun sağlanması gerekmektedir.

Yeterli sayı sağlandığı takdirde açılmak ve hizmet vermek üzere ön kayıtlar alınmaya başlanmıştır.

Bilgilerinize duyurulur.