Ankara Üniversitesi 2016 yılı Roman ve Öykü Ödülleri sahiplerini buldu!

Ödüller 14 Şubat 2017 Salı günü saat 11:00’de Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100.Yıl Salonunda düzenlenecek tören ile verilecek.

Ankara Üniversitesi Roman ve Öykü Ödülleri; Cumhuriyetin İlk Üniversitesi olarak yazınsal nitelikli yapıtların okurla buluşması, sanatçı-okur etkileşimine olanak sağlanması ve Türk edebiyatına yeni yapıt ve yazarların katılmasına katkı sağlanması amacıyla 3 yıldır düzenlenmektedir. Yazınsal nitelikli yapıtları akademik bir anlayışla değerlendirmek, bu bağlamda yazar, yayıncı ve üniversiteyi bir araya getirerek yeni ve kalıcı toplumsal bir etkileşim oluşturmak, Ankara Üniversitesi’nin bilim ve teknik alanlarında olduğu gibi sanatı da önemseyen bir üniversite olduğunu pekiştirmek amacıyla yapılan yarışmada; 2015 yılı basımı olan roman ve öyküler değerlendirmeye kabul edildi.  Yarışmada Roman Ödülü Seçici Kurul Üyeleri Prof. Dr. Necdet Adabağ, Prof.Dr. Mukadder Yaycıoğlu, Prof.Dr. Alemdar Yalçın, Prof. Dr. Birsen Karaca, Doç. Dr. Ömer Adıgüzel ve Ali Kırkar görev alırkan;  Öykü Ödülü Seçici Kurul Üyeleri Prof. Dr. Sevda Çalışkan, Prof. Dr. Güzin Yamaner, Prof. Dr. Aysu Erden, Doç. Dr. Ömer Adıgüzel ve Yard. Doç.Dr. Sevgi Can Yağcı Aksel’den oluştu.

2016 yılı Ankara Üniversitesi Roman Ödülü: “Magda Döndüğünde”, Yazar: Ömer F.OYAL

Roman, özellikle 1990’lı yıllarda duymaya başladığımız ve bir tür “kaçış edebiyatı” olarak değerlendirilen, yaşanan gerçeklerden hareket etmek ve onları irdelemek yerine, bugün her yerde (otobüste, metroda, kıraathanede…) karşılaşabileceğimiz bir karakterin kendi öznel tarihiyle hesaplaşmasını, yüzleşmesini başarıyla anlatılmaktadır. Ayrıca yapıt, 20.Yüzyılın ikinci yarısında yaşanan değişim ve dönüşümleri yaşamış kurmaca bir “özne” ile bu sürecin altında kalmış; tepkisini, karşı duruşunu gerçekleştirememiş, dolayısıyla kendini “tarihin nesnesi” olarak duyumsayan ve artık yaşamdaki varlığı ve etkisini yitirdiğini idrak etmeye başlamış bir kuşağı başarıyla çözümlemektedir. Geniş bir coğrafyayı kapsayan bilindik bir tarihsel dönemi, kurgulanmış ve yaşanmış bir savaşı özgün bir yaklaşımla ve zamansızlık kavramını vurgulayarak kaleme alınmış açık yapıt özelliği taşıyan bir çalışma olması nedeniyle, Ömer F. Oyal tarafından yazılmış “Magda Döndüğünde” romanı Ankara Üniversitesi 2016 Roman Ödülü Seçici Kurul Üyeleri tarafından ödüle değer görülmüştür.

2016 yılı Ankara Üniversitesi Öykü Ödülü: “Muhtelif Evhamlar Kitabı”, Yazar: Ömür İklim DEMİR

Gündelik yaşam içinde göz ardı edilen, farkına varmadığımız ayrıntılardan özgün öykü konuları üretebilmesi, gündelik yaşamın sıradan kahramanlarını ilgi uyandıran öykü kişilerine dönüştürebilmesi; Her biri birbiriyle ilişkili biçimde kurgulanan öyküler dahil olmak üzere, tekdüzeliğe düşmeyen yaratıcı üsluba ve birbirinden farklı anlatım ritimlerine, betimleme zenginliğine sahip olması ve yazarın edebiyatla kurduğu bağın derinliğine ilişkin önemli bir veri sunması, anlamı güçlendirmekte ve okura “yaratıcı okuma” şansı vererek, onu okuma sürecinin etkin bir öğesi haline getirmesi nedeniyle, Ömür İklim Demir tarafından yazılan “Muhtelif Evhamlar Kitabı”  Ankara Üniversitesi 2016 Öykü Ödülü Seçici Kurul Üyeleri tarafından ödüle değer görülmüştür.