Birleşmiş Milletler’in 2017 yılı Dünya Çevre Günü için belirlemiş olduğu tema olan İnsanların Doğayla Kenetlenmesi – Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora (Connecting People to Nature-in the city and on the land, from poles to the equator) başlığı altında 08-09 Haziran 2017’de Ankara Üniversitesi’nde uluslararası sempozyum düzenlenecektir.Sempozyumun ana amacı iklim değişikliğinin doğaya etkisi gibi doğa korumanın çeşitli boyutları ile değerlendirildiği, son gelişmeler ile uygulamaların farklı açılardan tartışıldığı bir ortam oluşturmak ve disiplinler arası etkileşimi teşvik etmektir. Bu bağlamda konu ile ilgili araştırmacılar, devlet kurumları çalışanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve diğer ilgili tüm katılımcılar sempozyuma bildiri sunmaya davet edilmektedir.

İlk aşama olarak sempozyuma bildiri özetleri sunulmalıdır. Sunulacak olan bildiri özetleri 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bildiri özetleri araştırmanın amacını ve sonuçlarını açık bir şekilde belirtmeli ve anahtar kelimeler içermelidir. Bildiri özetleri cevre@ankara.edu.tr adresine gönderilmelidir. Gönderilen bildiri özetlerinin kabul durumu, hakem sürecinden sonra e-posta ile bildirilecektir. Kabul edilen bildiri özeti sahiplerinden daha sonra ekte belirtilen yazım kurallarına uygun olarak tam bildiri hazırlamaları istenecektir ve bunlar sempozyum bildirileri arasında yer alacaktır.

 


Sempozyum Konu Başlıkları

 • İklim Değişikliğinin Doğaya ve Kente Etkisi
  • Tarıma etkisi,
  • Su Kaynaklarına etkisi,
  • Biyolojik çeşitliliğe etkisi,
  • Yüzey Morfolojine etkisi vb.
 • Türkiye’de Doğa Korumanın Hukuksal Boyutu ve Politikaları

Bildiri Özeti

Türkçe özet yaklaşık (500 kelime ) ve anahtar kelimeler (en fazla 5 kelime), bildirinin Türkçe başlığı olmalıdır. Özetin bildiri içeriğini yansıtmasına özen gösterilmelidir. Özette dipnot verilerek; unvan, kurum, e-mail adresi eklenmelidir. Bildiri özetleri ile birlikte ayrı bir dosyada bildiri yazarlarının kısa özgeçmişlerinin de gönderilmesi gerekmektedir.

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

 • Posterler 70 x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır.
 • Metin Türkçe yazılmalıdır.
 • Yazı boyutu 1 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.
 • Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.
 • Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 • Kaynaklar ve yazım kuralları Bildiri Yazım Kurallarında kullanılanın aynısı olacaktır.

Bildirim Yazım Kuralları için TIKLAYINIZ.