Ankara Üniversitesi Roman ve Öykü Ödülü Yarışmalarının Amaçları

 1. Cumhuriyetin İlk Üniversitesi olarak yazınsal nitelikli yapıtların okurla buluşmasına, sanatçı-okur etkileşimine olanak sağlamak.
 2. Yazınsal nitelikli yapıtları akademik bir anlayışla değerlendirmek, bu bağlamda yazar, yayıncı ve üniversiteyi bir araya getirerek yeni ve kalıcı toplumsal bir etkileşim oluşturmak, Ankara Üniversitesi’nin bilim ve teknik alanlarında olduğu gibi sanatı da önemseyen bir üniversite olduğunu vurgulamak.
 3. Türkçenin zengin olanakları ile yazılmış yazınsal değeri yüksek metinlere ilgiyi artırmak, başarılı yapıtların okunmasını, tanıtılmasını, yazarların ve yayıncıların bu yönde özendirilmesini desteklemek.
 4. Türk edebiyatına yeni yapıt ve yazarların katılmasına katkı sağlamak.

Ankara Üniversitesi Roman ve Öykü Ödülü Yarışma Yönergesi

 • Yarışmaya başvuran adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
 • Değerlendirme kurulunda görev alan kişilerin birinci derece yakınları ve Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma başvurusu yazarın kendisi ya da yayınevi tarafından yapılabilir.
 • Ankara Üniversitesi Roman ve Öykü Ödülü’nü kazanan bir kimse daha sonraki yıllarda ödül için başka eseri ile yeniden başvurabilir ya da aday gösterilebilir.
 • Yarışmaya katılacak roman ve öykü kitaplarının ilk baskısının 2016 yılında yapılmış olması gerekmektedir. Yarışmaya katılacak yazarların/yayınevlerinin Roman Ödülü için 8 (sekiz), Öykü Ödülü için 6 (altı) adet yapıtı belirlenen adrese göndermeleri gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan yapıtlar; içinde yarışmacının özgeçmişi, kimlik bilgileri, adresi, telefon numarası ve imzalı başvuru dilekçesi bulunan kapalı zarf ile birlikte teslim edilmelidir.
 • Katılan her yarışmacı, bu yarışmanın koşullarını kabul etmiş sayılır.
 • Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarih ve saatinden sonra ilgili adrese ulaşacak yapıtlar değerlendirme dışı bırakılır. Postada meydana gelecek gecikme ve kayıplardan Ankara Üniversitesi sorumlu değildir. Yapıtlar, aşağıda belirtilen adrese kargoyla ya da iadeli taahhütlü postayla gönderilmelidir. Elden başvuru kabul edilmez.
 • Yarışmaya gönderilen yapıtlar iade edilmez.
 • Ödül tutarı her tür için 5000 TL’dir. Ödül yalnızca bir yapıta verilir.

YARIŞMAYA KATILACAK YAPITLARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:

 • Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi 319. Sokak Kaymakamlık Arkası 06830 Gölbaşı   ANKARA
 • Tel: 0(312) 362 97 20 / 7740

Roman Türü Seçici Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Necdet ADABAĞ (Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Mukadder YAYCIOĞLU(Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN (Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Birsen KARACA (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL (Ankara Üniversitesi Kültür Sanat Koordinatörü)

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Ali KIRKAR (İzmir Amerikan Koleji Edebiyat Öğretmeni)

Öykü Türü Seçici Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Sevda ÇALIŞKAN (ODTÜ E. Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL (Ankara Üniversitesi Kültür Sanat Koordinatörü)

Prof. Dr. Güzin YAMANER (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Aysu ERDEN (Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Can YAĞCI AKSEL (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Sekreterya:

Birsel SIRIKLI  (A.Ü. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürü V.)

YAPITLARIN DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. 30 Haziran 2017 yarışmaya son katılım tarihidir. Bu tarihten sonra ulaşan yapıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ödül kazanan yapıt 24 Kasım 2017 tarihinde açıklanacak, Ödül Töreni 14 Şubat 2018 tarihinde yapılacaktır.
 2. Yönergeye uygunluğu Sekretarya tarafından onaylanan yapıtlar, değerlendirilmek üzere Seçici Kurula gönderilecektir.