ÖĞRENCİ EVLERİ BİRİMİNE SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Öğrenci Evi Başvuruları Ne Zaman Yapılmaktadır?

Her yıl LYS sonuçları açıklandıktan sonra kayıtlarla birlikte öğrenci evleri başvuruları http://sks.ankara.edu.tr adresinden online olarak alınır.

 • Öğrenci Evi Yerleştirmeleri Nasıl Yapılıyor?

http://sks.ankara.edu.tr adresinden online olarak yapılıyor öğrencinin başarısı ve ekonomik sosyal durumu gözetilerek boş kontenjan dahilinde en yüksek puandan en düşük puana göre sıralama yapılarak Fakültesine en yakın öğrenci evine yerleştirme yapılıyor. Sks web sayfasında asil ve yedek olarak ilan edilir.

 • Başvuruyu kaçırdıysam ne yapmalıyım?

İlk yerleştirmeler yapıldıktan sonra sistem Nisan ayı sonuna kadar açık duruyor ve başvurular devam etmektedir. Boş kontenjanlar dâhilinde yerleştirmeler yapılmaktadır.

 • Öğrenci evine yerleştikten sonra KYK yurdu çıkarsa öğrenci evinden ayrılabilir miyim?

Ayın bitiminden evvel kendi istekleri ile ayrılan veya çıkarılan öğrencilerin son aya ait ödemiş oldukları ücretin kalmadıkları süreye karşılık gelen kısmı gün hesabına göre iade edilir.

 • Öğrenci evlerinde yemek var mıdır?

Öğrenci evlerimizde mutfak bulunmaktadır. Öğrenci evleri kampüs içerisinde olup öğle yemekleri öğrenci yemekhanesinde ücret karşılığı yenilmektedir.

 • Öğrenci Evi ücretleri ne kadar ve kaçar kişilik?

Öğrenci evi ücretleri http://sks.ankara.edu.tr adresinden odaların kaç kişilik olduğu ve ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi edinilebilir.

 • Üniversiteniz ilk tercihimiz olduğunda yurtlara yerleştirmelerde bir öncelik tanıyor musunuz?

İlk 500 sıralamasına girip Üniversitemizi tercih eden öğrenciler tam burslu olarak talepleri doğrultusunda öğrenci evlerimizden faydalanır.

 

BURS BÜROSUNA SORULAN SIKÇA SORULAR

 • Üniversitemiz nakdi burs veriyor mu?

Hayır ancak Üniversitemiz Türkiye sıralamasında ilk 5.000’ne giren üniversitemize yerleşen öğrencilerimize başarı bursu vermektedir. Başarı bursu kategorileri http://sks.ankara.edu.tr web adresinde bulunmaktadır.  Öğrenciler başarı bursu için fakültelerine bir dilekçe ile başvurabilir. Birden fazla tercih yapamaz.

 • Kamu tüzel kişilerin verdiği bursları nereden takip edebilirim?

Kamu tüzel kişilerin verdiği bursları http://sks.ankara.edu.tr web adresinden veya Fakültenizin burs ofisinden takip edebilirsiniz.

 • Yemek Bursuna Nasıl Başvurabilirim?

İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz bir dilekçe ile fakültelerine başvurabileceği gibi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına da başvuru yapabilirler.

 • Kısmi zamanlı Öğrenci olarak çalışmak istiyorum bunun için ne yapmalıyım?

Her eğitim yılı içinde Eylül ayının ilk haftası içerisinde http://sks.ankara.edu.tr web sayfasında kısmi zamanlı öğrenci iş ilanı yayınlanmaya başlar. İş ilanın da hangi birimlerde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı birimlerin kısmi zamanlı öğrencilerde aradıkları şartlar öğrencilerin görev alacakları işler hakkında bilgi verilir. Öğrenci çalışmak istediği birime yine aynı web sayfasından online olarak başvurur. Başvurular yaklaşık Eylül ayı sonuna kadar devam eder. Ekim ayı başında birimler bünyelerinde çalışacak kısmi zamanlı öğrencileri belirler.

 • Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru esnasında kısmi zamanlı öğrencinin sadece yukarıda belirtilen web sayfasından online olarak başvurusu yeterli olup kısmi zamanlı çalışmak üzere seçilen öğrencilerden

Web sayfasında yayınlanan belgeler istenir.

 • Kısmi zamanlı çalışmaya seçilen öğrenci öğrenim süresi boyunca çalışmaya devam edebilir mi?

Bir eğitim yılında öğrencinin kısmi zamanlı olarak çalışması bir sonraki eğitim yılında da kismi zamanlı öğrenci olarak çalışmaya devam etmesi anlamına gelmez.

Kismi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencinin her yıl yeniden başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu durum yaz dönemi içinde gereklidir. Öğrencinin her eğitim yılı için ve yaz dönemi için ayrı ayrı başvuruda bulunması gerekmektedir.

 • Kismi Zamanlı öğrencilerde aranan şartlar nelerdir ve kimler tarafından seçilmektedir?

a) Öğrenci statüsünde olmayan sertifika programına devam edenler ile özel öğrenciler dışında üniversitemizde bir programa kayıtlı olmak.

b) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak.

c) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı arasanda daha önce yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi fesh edilmiş olmak

d) Herhangibir disiplin cezası bulunmaması.

e) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.

f) Kısmi Zamanlı öğrenciliğe başvurduğu ve çalışmaya devam ettiği sürece kayıt dondurmamış olmak.

g) TC vatandaşı olmak.

h) Yukarıdaki koşulları taşıyan öğrencilerden deprem sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit, gazi çocuğu ve engelli olduğunu belgeleyen öğrencilere öncelik tanınır.

 • Yeni eğitim yılında kısmi zamanlı çalışmalar ne zaman başlar ve ne zaman son bulur?

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı 15 Ekim’de (bu günün resmi tatil olması durumunda bu tarihi takip eden ilk mesai gününde) başlar ve 14 Haziran  (bu günün resmi tatil olması durumunda bu tarihi takip eden ilk mesai gününde) günü sona erer.

 • Kısmi zamanlı öğrencilere ne gibi görevler veriliyor?

Kısmi zamanlı öğrencilere iş gücü ihtiyacı duyduğu büro işleri, kütüphane düzenlemesi vs. işler verilir.

 • Bir saatlik net çalışma ücreti kaç TL’dir?

Bir saatlik net çalışma ücreti şu an itibariyle 6.66 TL’dir. Her yıl bu oran değişir.

 • Okulların kapalı olduğu yaz aylarında kısmi zamanlı olarak çalışabilir miyim?

Yaz döneminde iş gücüne ihtiyaç duyan birimler için Rektörlükten onay alınması durumunda normal eğitim yılı için sağlanan kontenjandan daha az sayıda öğrenci yaz döneminde kısmi zamanlı olarak çalışabilir. Yaz aylarında kısmi zamanlı çalışma öğrencinin değil birimin talebine göre gerçekleşir.

 • Yarıyıl tatili esnasında kısmi zamanlı olarak çalışabilir miyim?

Halen çalışmakta olduğunuz birimin ihtiyaç duyması halinde yarıyıl tatilinde kısmi zamanlı olarak çalışabilirsiniz. Ancak şehir dışında olan öğrencilerimiz haliyle çalışamaz ve puantaja imza atamaz.

 • Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ücreti ne zaman alıyoruz bir ay süreyle mi çalışıyoruz?

Öğrenci önce biriminde kısmi zamanlı olarak çalışır ve daha sonra çalıştığı kısma tekabül eden ücreti alır.

 

 • Kısmi zamanlı olarak çalışırken adıma ne tür prim yatırılıyor?

Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerden anne, baba veya evli ise eşi tarafından sağlık güvencesi olanlar için ilgili mevzuat gereğince İş Kazası ve Meslek Hastalıkları primi hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar ve 25 yaşını dolduran erkek öğrenciler için ise Genel Sağlık Sigortası primi üniversitemiz tarafından ödenir. Kısmi zamanlı çalışma amacıyla seçilen öğrencilerimizden hiçbir sağlık güvencesi olmayan öğrencilerimiz ve 25 yaşını doldurmuş erkek öğrencilerimiz ilgili SGK kuruluşuna giderek istenen belgeleri tayfımıza getirir.

 • Yeşil Kartım var Kısmi zamanlı çalışmaya başladığım zaman kartım iptal olur mu?

Hayır Yeşil kartınız olduğu için adınıza sadece iş kazası ve meslek hastalıkları primi yatırılır.

 • Anne ve ya babadan sağlık güvencem var bu işe başladığım zaman SGK işe giriş bildirgem düzenlendiğinde sağlık güvencem açısından annemin veya babamın üzerinden düşer miyim?

Hayır, anne, baba üzerinden faydalandığınız sağlık güvenceniz aynen devam eder. Adınıza sadece İş kazası ve meslek hastalıkları pirimi yatırılır.

 • Anne veya babamdan sağlık güvencem olmasına rağmen sağlık muayenem esnasında sağlık güvencemin olmadığı söylendi bu konuda ne yapmam gerekiyor?

Bu durumda Kısmi zamanlı öğrenciden Başkanlığımıza hitaben konu ile ilgili bir dilekçe talep edilir veya 362 66 80 nolu telefona fax çekilir.

 • Sağlık güvencesi olmayan bir öğrenciyim hastaneye gittiğimde muayenemin yapılması için benden neden para istendi?

Öğrencinin ücretsiz muayene olabilmesi için 30 günlük bir primin adına yatırılmış olması gerekmektedir.

 • Çalıştığım dönem için puantaja imza atmayı unuttum ücretim yatırılır mı?

Öğrencinin çalıştığı saat ücretini hak edebilmesi için son prosedür olarak çalışma saatlerini gösteren puantaja imza atması gerekmektedir. Atmaması durumunda ödeme yapılmaz.

 • Kısmi zamanlı olarak çalışmak istiyorum bunun için online başvuruda iki yada daha fazla birime başvurabilir miyim?

Kısmi zamanlı çalışma başvurusunda bir öğrenci sadece tek bir birim için başvuruda bulunabilir.

 

YEMEK HİZMETLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Yemekler Üniversitemiz Personeli olan aşçılar tarafından mı hazırlanıyor?

Yemek hizmetini özel bir şirket tarafından hizmet alımı yapılıyor. Yemek Şirketi üniversite ile yaptığı yemek sözleşmesine uygun olarak üniversite bünyesinde bulunan mutfak ve yemekhanelerde hizmet veriyor.

 • Yemek Nerede Yapılıyor?

Yemekler Üniversitemiz Gölbaşı 50. Yıl yemekhanesinde bulunan merkez mutfağında hazırlanıp Fakülte yüksekokullarda bulunan yemekhanelerimizde hizmete sunulmaktadır.

 • Yemeklerde kullanılan malzemeler belirli bir denetimden geçiyor mu? Malzemeleri kimler denetliyor?

Yemeklerinde kullanılan tüm malzemeler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı çalışan diyetisyen ve gıda mühendisleri tarafından denetlenmektedir. Yemekhanelerde çıkan yiyeceklerimizin üretim aşamalarını görmek için http://sks.ankara.edu.tr yemek hizmetleri adresindeki videoyu izleyebilirsiniz.

 • Yemeklerde kullanılan etlerin helal kesim olduğuna dair belgeler var mı? Bu belgeleri nasıl görebiliriz?

Yemeklerde kullanılan etlerin alındığı firmalardan helal kesim belgeleri alınıyor. Yemekhanelerde herkesin görebileceği yerlere asılıyor.

 • Yemeklere katkı maddeleri, lezzet arttırıcılar gibi hazır karışımlar kullanılıyor mu?

Yemeklerimizde kullanılan tüm malzemeler mutfağımızda denetim altında hazırlanmaktadır. Hazır karışımlar, lezzet arttırıcılar vb. kullanılmamaktadır.

 • Kıymalar hazır mı alınıyor yoksa mutfakta mı yapılıyor?

Kıymalar mutfağımıza alınan etlerden çekilerek hazırlanmaktadır. Hazır Kıyma alımı yapılmamaktadır.

 • Bir gün önce pişen yemekten artan herhangi bir malzeme ertesi gün yemeğinde kullanılıyor mu?

Her yemeğin malzemesi taze olarak alınmakta ve ertesi güne özel yapılmaktadır. Mutfak ve yemekhanelerimizde yemek ihalesi şartnamesinde belirtilen evsaflarda birinci sınıf malzemeler kullanılmaktadır.

 • Kaç kişilik yemek hazırlanmaktadır?

Bir günde merkez yemekhanesinde 10.000.000 kişiye yemek hizmeti verilmektedir.

 • Yemek menüleri hazırlanırken nelere dikkat edilmektedir. Yemek menülerini kim oluşturmaktadır?

Menüleri aylık olarak firma diyetisyenleri tarafından hazırlanmakta ve Sağlık Kültür Spor Dairesi diyetisyenlerinin onayına sunulmaktadır. Menülerimiz yemek sözleşmesinde belirtilen kurallara, mutfak ile yemekhanelerimizin fiziki koşulları mevcut ekipman sayı özellikleri ve toplu sözleşme istemleri menü planlama ilkelerine göre hazırlanmaktadır.

 • Yemekhanelerde vejetaryenler için etsiz yemekler sunulmakta mıdır?

Vejetaryen menü ile ilgili gelen yoğun istekler nedeniyle üniversitemiz yemek hizmetleri Yönetim ve Denetim Komisyonu bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir. Koşullar uygun hale getirildiğinde vejetaryen menü verilecektir.

 

KÜLTÜR BİRİMİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin organize ettiği kurslar ücretli mi?

Tüm kurslarımız ücretsizdir.

 • Kursları ne zaman yapılıyor?

Kurs kayıtları her yıl ekim ayının başında yapılmaktadır.

 • Kurslara nasıl kayıt olabilirim?

Kurslarımıza http://sks.ankara.edu.tr adresinden online kayıt yaptırabilirsiniz.

 • Kurslar ne kadar sürmektedir?

Kurslarımız ekim ayında başlayıp Mayıs ayında sona ermektedir.

 • Kurslara nerelerde yapılmakta?

Kurslarımız Dikim evi kampüsünde bulunan Kültür Sanat Merkezinde yapılmaktadır.

 • Müzik Kurslarında kullanılan enstrümanları üniversite temin ediyor mu?

Katılımcılar kendileri temin ediyor.

 • Kurs saatleri ders programı ile çakışır mı?

Kurslar hafta içi 18.00’dan sonra ve hafta sonu olarak planlanmaktadır.

 • Bir öğrenci en çok kaç kursa kayıt yaptırabilir?

Bir öğrenci en fazla 3 kursa kayıt yaptırabilir.

 

SPOR BİRİMİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Üniversitede hangi spor tesisleri bulunmaktadır?

Cebeci, Piri Reis, Dış kapı, Keçiören spor salonları, olimpik yüzme havuzu, egzersiz salonları bulunmaktadır.

 • Spor Tesislerini Nasıl Kullanabilirim?

Egzersiz salonları ve yüzme havuzunu üyelik yaptırarak kullanabilir siziniz. Spor salonlarını ise Fakültemize tahsis edilmiş saatlerde kullanabilirsiniz.

 • Daha önce lisanslı sporcuydum hangi spor faaliyetlerine katılabilirim?

Lisanslı olduğunuz brançta fakülte takımına ve üniversite takımına girerek Fakülteler arası ve Üniversiteler arası müsabakalara katılabilirsiniz.

 • Ilgaz ve Manavgat’ta bulunan tesislerden faydalanabilir miyim?

Her yıl geleneksel olarak öğrenci kampları bürosu tarafından gerçekleştirilen su sporları ve kış sporları kampına katılabilirsiniz.

 • Spor tesislerinde çalışabilir miyim?

Spor tesislerinde Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışabilirsiniz.