Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Erkan İBİŞ ve Senato Üyelerimizin katılımı ile 31 Ağustos 2018 Cuma günü Saat 15:00 başlayacak olan sualtı kazı çalışmaları, su altı çekimleri ve alan uzmanı öğretim üyelerimizin anlatımı ile canlı olarak Üniversitemiz WEB TV’de yayınlanacaktır.


Ankara Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM), disiplinlerarası bir perspektifle gerçekleştirilecek çalışmalarla, sahilde ve iç kesimlerde yer alan antik yerleşimlerde kazı ve araştırmalar yapılarak denizle bağlantılı kültürel yapının ortaya konması ve ulusal çapta sualtı kültür envanterinin oluşturulmasına katkıda bulunulması ana hedefleri ile 2006 yılında kurulmuştur.

Merkezin faaliyetleri kapsamında yer alan Liman Tepe kara kazıları, 1992 yılından bu yana, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın başkanlığında yürütülmektedir. Akdeniz’in bilinen en eski liman tesislerinin açığa çıkarılması öngörüsüyle başlayan Liman Tepe sualtı kazılarında, sualtında kalan mimari kalıntıların M.Ö. 6. ve 4. yüzyıllarda kullanılan limanın mendirek yapısı olduğu anlaşılmıştır. Liman Tepe sualtı kazı projesindeki en önemli hedeflerden birisi, bu önemli yerleşmenin Tunç Çağı limanının tespit edilmesidir.

http://webtv.ankara.edu.tr/