Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Komisyonunun 01.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantısına göre;

 1. Uyarılmasına Rağmen Gerekli Bildirimlerin Gerçekleştirilmemesi Nedeniyle Faaliyetlerine Son Verilen Topluluklar:
 • Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Öğrenci Topluluğu (TDT)
 • Ankara Üniversitesi Endüstri 4.0 Öğrenci Topluluğu (Endüstri 4.0)
 • Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Halk Oyunları Öğrenci Topluluğu (ANKARA FENHOT)
 • Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisleri Öğrenci Topluluğu (FMT)
 • Ankara Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Öğrenci Topluluğu
 • Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Halk Oyunları Öğrenci Topluluğu (MÜFHOT)
 • Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Müzik Öğrenci Topluluğu
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Öğrenci Topluluğu (SBT)
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Öğrenci Topluluğu (ASOH)
 • Ankara Üniversitesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon ve Sağaltım Öğrenci Topluluğu ( YaRaSa)

 

 1. Bildirim Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi için Uyarılmasına Karar Verilen Topluluklar (Gerekli yükümlülüklerin tamamlanması için verilen son tarih, 15 Kasım 2019 Cuma mesai bitimidir):
 • Ankara Üniversitesi Ankara Tıp Oyuncuları Öğrenci Topluluğu (ATO)
 • Ankara Üniversitesi Genç Önder Öğrenci Topluluğu
 • Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Müzik Etkinlikleri Öğrenci Topluluğu
 • Ankara Üniversitesi Toplumsal Uyum ve Barış Öğrenci Topluluğu
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstikamet Öğrenci Topluluğu
 • Ankara Üniversitesi Türk Tarih ve Kültür Öğrenci Topluluğu
 • Ankara Üniversitesi Uluslararası Sosyal Kültürel Paylaşım Öğrenci Topluluğu
 • Ü. Fizik Mühendisleri Ö.T. (FMT)

 

 1. Ekim-Kasım 2018 ve Şubat-Mart 2019 Dönemindeki Başvuruları Uygun Bulunan Öğrenci Toplulukları (Kuruluş işlemlerinin tamamlanması için verilen son tarih, 15 Kasım 2019 Cuma mesai bitimidir):
 • Ü. Halk Sağlığı ADAY Ö.T. (HASÖT)
 • Ü. Enerji ve Çevre ADAY Ö.T. (EÇEV)
 • Ü. Mülkiye İşletme ADAY Ö.T. (AÜ MİÖT)
 • Ü. Capoeira ADAY Ö.T. (AÜCT)
 • Ü. Çocuk Hakları ADAY Ö.T. (CHT)
 • Ü. Biyoloji ADAY Ö.T. (ANÜBİT)
 • Ü. İletişim ve Medya ADAY Ö.T. (İMT)
 • Ü. Tıp Fakültesi Fotoğrafçılık ADAY Ö.T. (AÜTFFOTO)
 • Ü. Genç Habbe Manevi Değerler ADAY Ö.T. (GENÇ HABBE)
 • Ü. Veteriner Arıcılık Araştırma ve Geliştirme ADAY Ö.T. (AVAGET)
 • Ü. Mülkiye Tarih ADAY Ö.T. (MTT)
 • Ü. Rugby ADAY Ö.T. (Ankü Rugby)
 • Ü. Biruni İslam Tarihi ADAY Ö.T. (Biruni)
 • Ü. Amatör Fotoğrafçılık ADAY Ö.T. (ANKÜFOT)
 • Ü. Yenilenebilir Enerji ADAY Ö.T. (ENER-G)
 • Ü. Disiplinlerarası Araştırma ADAY Ö.T. (DAT)
 • Ü. Tekvando ADAY Ö.T. (AÜTÖT)
 • Ü. Parlamento ADAY Ö.T. (AÜPÖT)

 

 1. Ekim-Kasım 2018 ve Şubat-Mart 2019 Dönemindeki Başvuruları Düzeltmelerin Yapılması Koşuluyla Uygun Bulunan Öğrenci Toplulukları (Gerekli düzeltmelerin yapılması ve kuruluş işlemlerinin tamamlanması için verilen son tarih, 15 Kasım 2019 Cuma mesai bitimidir):
 • Ü. Coğrafya ve Araştırma ADAY Ö.T. (CAT)
 • Ü. Mülkiye Emek ADAY Ö.T. (MET)
 • Ü. Türk İdealist Öğretmenler ADAY Ö.T.
 • Ü. Sinema Paradiso ADAY Ö.T. (Paradiso)
 • Ü. Veteriner Fakültesi Spor ADAY Ö.T. (A.Ü.V.F.S.T)
 • Ü. Karst Araştırma ADAY Ö.T. (ÜNİKARST)
 • Ü. Uzak Doğu Ülkeleri Etkileşim ADAY Ö.T. (UDET)

 

 1. “Komisyonun Değişiklik Önerilerinin Yapılarak Yeniden Başvurulması” Şeklinde Karara Bağlanan Öğrenci Toplulukları (Detaylı bilgi için iletişim kurmaları gerekmektedir):
 • Ü. Terapi Dergisi ve Edebiyat Ö.T. (AÜTFTEK)
 • Ü. Mülkiye Edebiyat ve Sanat Ö.T. (MEST)
 • Ü. Kültür Rehberlik ve Eğitim Ö.T. (KÜRE)
 • Ü. Sağlıkta Pozitif Düşünce ve Sosyal Sorumluluk Ö.T. (S.S.S.T)
 • Ü. Veteriner Fakültesi Biyoteknoloji ve Mesleki Gelişim Ö.T. (AVBİGET)
 • Ü. Bilim ve Felsefe Ö.T. (BİLFES)
 • Ü. Tıp Fakültesi Sağlık ve Spor Ö.T. (ANTSAS)
 • Ü. Farabi Düşünce Ö.T. (AÜFDÖT)
 • Ü. İnsan Hakları Ö.T.

 

 

 

 1. Ekim-Kasım 2018 ve Şubat-Mart 2019 Dönemindeki Başvuruları Eksik Bilgi ve Belgeler Sebebiyle Geçersiz Bulunan Öğrenci Toplulukları:
 • Ü. Barınak Gönüllülüğü ve Eğitim Ö.T. (BAGET)
 • Ü. LÖSEV Ö.T. (ANKÜLÖSEV)
 • Ü. Genç Futbol Severler Ö.T. (GFST)
 • Ü. İdealist Gençlik Ö.T.
 • Ü. aKODemi Yazılım Ö.T. (aKODemi)

 

 1. Diğer Başvuruları Değerlendirilerek Uygun Bulunan Öğrenci Topluluğu:
 • Ankara Üniversitesi Bilgisayar Öğrenci Topluluğu (BT) : İç Yönerge değişikliği başvurusu uygun bulunmuş yeni İç Yönerge yürürlüğe girmiştir.
 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştirme Araştırma ve Geliştirme Öğrenci Topluluğu (VETKUŞ) : Birleşim dilekçesi uygun bulunmuştur. Kuruluş işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

 

Aktif Öğrenci Topluluklarının 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılına ait Faaliyet Raporları ve Güncel Üye Listelerini kapsayan Bahar Yarıyılı Genel Kurul Tutanaklarının teslimine ilişken son tarih 12 Temmuz 2019’dur. Kültür Şube Müdürlüğüne iletilecek belgelerle ilgili detaylı duyuru 10 Haziran 2019 tarihinde SKS internet sitesinden yapılmıştır.