MİLLİ PİYANGO EK HİZMET BİNASI (ERKEK BÖLÜMÜ) ÖĞRENCİ EVİ

MİLLİ PİYANGO EK HİZMET BİNASI (BAYAN BÖLÜMÜ) ÖĞRENCİ EVİ

MİLLİ PİYANGO ÖĞRENCİ EVİ

VEHBİ KOÇ ÖĞRENCİ EVİ

YILDIRIM BEYAZIT ERKEK ÖĞRENCİ EVİ

YILDIRIM BEYAZIT KIZ ÖĞRENCİ EVİ

CUMHURİYET ÖĞRENCİ EVİ

Güncelleme Tarihi : 19.02.2020

Öğrenci evinde kalmaya hak kazanan öğrencilerin aşağıda belirtilen kesin kayıt için istenen belgeler ile birlikte yerleştirildikleri öğrenci evi müdürlüğüne kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,
 • Öğrenci evlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık güvencelerine dair belge,
 • Anne, baba ve kendinize ait herhangi bir sosyal güvenceniz yoksa sosyal güvencenin olmadığına dair belgeler (SGK),
 • Ailede çalışan her bireye ait en son ayın maaş bordrosu,
 • Okuyan kardeşlerin öğrenim belgeleri,
 • Kira kontratı fotokopisi,
 • Öğrenci evine yeni alınacak öğrencinin devam edeceği bölüm veya eğitim programına kaydını yaptırdığına dair öğrenci belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi,
 • Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,
 • Yönetim kurulunun o yıl için ayrıca belirleyip duyuracağı diğer belge ve bilgiler,
 • 6 adet (4,5 x 6 cm. ebadında) fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınabileceği şekilde olmalıdır),
 • Tam teşekküllü devlet hastanelerinden “ Toplu yerde yaşamasında sakınca yoktur” şeklinde sağlık raporu veya Hepatit B, Hepatit C, HIV ve aktif tüberküloz taramalarını yaptırmak koşuluyla “Aile Hekimliklerinden de toplu yerlerde yaşamasında sakınca yoktur.” şeklinde sağlık raporu,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için oturma belgesi,
 • Taahhütname (Öğrenci Evi Müdürlüğünden temin edilecektir.),
 • Engel durumunu belirten sağlık durumu
 • Şehit/Gazi çocuğu olduğunuzu gösterir belge
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında devlet ya da koruyucu ailenin himayesi altında olduğuna dair yazı,
 • Transkript (Ara Sınıf Öğrencileri için),
 • YKS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi,

*İlan edilen asil ve yedek listeler öğrencilerin online olarak “Öğrenci Evi Başvuru Formu’nda beyan ettiği bilgiler doğrultusunda oluşan puanlamaya göre sıralanmıştır. Beyan ettiği bilgileri evraklandıramayan, beyanında değişiklik ve/veya yanlışlık olan öğrenciler Buraya Tıklayarak bilgilerini güncelleyebilir ve buna göre sıralama değişebilir. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yurt sistemi yeniden açılacak olup, her öğrenci evi için yedek listelerden güncelleme yapılacaktır.  Dolayısıyla öğrencilerin her gün güncellenen yedek listesini takip etmeleri önem arz etmektedir.