• 16.03.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) hafta süre ile eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle öğrenci evlerimizden zorunlu izin alarak ayrılan Üniversitemiz öğrencileri izinli sayılacaktır. Bu süre zarfında öğrenci evinde barınmayan öğrencilerden öğrenci evi ücreti alınmayacak olup, ödeme yapılması durumunda ise izleyen aylardaki öğrenci evi ücretlerinden mahsup edilecektir.
  • 16.03.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) hafta süre ile eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle kısmi zamanlı olarak görev yapan öğrencilerin çalıştıkları sosyal tesisler, yemekhaneler, kütüphaneler vb. birimlerin kapalı olması nedeniyle tüm kısmi zamanlı öğrenci çalışma programları durdurulmuştur. Eğitim-öğretimin başlaması ile kısmi zamanlı çalışma saat ve programları yeniden düzenlenerek öğrencilerimize duyurulacaktır.