*****English Version Follows*****

gpo 1

AB Gençlik Programı Ofisi, Ankara Üniversitesi öğrencilerine Erasmus+ Gençlik programını tanıtmayı, öğrencilerin bu programa katılmalarını, programa uygun başarılı Erasmus+ Gençlik projeleri yazmalarını ve hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda kurulmuştur.

AB Gençlik Programı Ofisi İşleyişi ?

Ofisin temel iki fonksiyonu vardır: Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri. Bu faaliyetler için uygulama süreçleri farklı işlemektedir. Tanıtım faaliyetleri çeşitli öğrenci toplulukları, sivil toplum örgütleri, ofis çalışanları ve gönüllüleri tarafından periyodik olarak yerleşkelerde düzenlenen etkinlikler aracılığıyla yapılmaktadır. Eğitim faaliyetleri ise, öğrenci topluluklarının talepleri ve bireysel öğrenci taleplerinin belirli sayıya ulaşması ile düzenlenmektedir.

(eğitim talepleri için: genclik@ankara.edu.tr )

gpo 2

AB Gençlik Programı Ofisi Görevleri ?

• Ankara Üniversitesi öğrencilerine Erasmus+ Gençlik Programını tanıtarak farklı bölümlerden öğrencilerin, Erasmus+ Gençlik projelerinde ve sosyal sorumluluk projelerinde bir araya gelmelerini sağlamaktır.

• Ankara Üniversitesi’ne bağlı birimler, sivil toplum kuruluşları, öğrenci toplulukları, gençlik grupları, kamu kuruluşları arasında iletişim köprüleri kurmak, ziyaretlerde bulunmak ve ofisin tanıtımını yapmaktır.

• Ankara Üniversitesi öğrencilerine Erasmus+ Gençlik Programı’nı tanıtarak Avrupa Fırsatları’nın bilinirliğine katkı sağlamaktır.

• Ankara Üniversitesi öğrencilerine Erasmus+ Gençlik projesi geliştirme sürecinde eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamaktır.

• Ankara Üniversitesi dahilinde kurumun ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirmektir.

gpo 3

About Youth Programme Office

Youth Programme Office, established by Ankara University Health, Culture and Sport Department in order to introduce EU Youth Programme, to disseminate youth information, to help students to participate in EU Youth Programme, to develop qualified youth projects and implement them.

How the Office Works

There are two main functions which are the responsibilities of Office: Trainings & Introducing of Youth Programme. Introducing the programme activities are regularly carried out by student clubs, NGOs, Officers and volunteers in different parts of Ankara University. Trainings are given by Youth Trainer on requests of student clubs or enough number of students’ individual request.

Responsibilities of Youth Programme Office

  •  To help students who are from different faculties to come together for youth and social projects by introducing the Youth Programme.
  •  To establish and coordinate a network between different departments of Ankara University, NGOs, student clubs, youth clubs, public bodies and making visits to them and introducing the  Office to them.
  •  To introduce Youth Programme and European Opportunities to students.
  •  To give training and advice to students in the process of developing youth projects.
  •  To develop projects for needs of Ankara University.

Contact

Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Gençlik Programı Ofisi

Mamak Cad. No: 2 Dikimevi-Ankara TURKEY

E-mail : genclik@ankara.edu.tr