VİZYON

Çocukların gelişimlerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan eğitim ortamı oluşturarak yaratıcı ve estetik duygulara sahip, kendini ifade edebilen, çevreye duyarlı, araştıran, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir.

MİSYON

Okul öncesi eğitimin temel ilkelerine uygun olarak 36-72 aylık çocukların gelişimlerini destekleyen, çocukların bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak onların yaratıcı ve estetik duygularını geliştiren, sevgi, saygı, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma gibi sosyal davranışları kazandırmayı amaçlayan, aile katılım çalışmalarına önem veren bir eğitim anlayışı benimsemektir.

AMAÇLARIMIZ

 • Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmek,
 • Çocuğun doğuştan getirdiği potansiyeli en üst düzeye çıkartmak,
 • Çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamak,
 • Öğrenmeye ilgi uyandırmak,
 • Çocuğa uygun eğitim ortamını sağlayarak, çocuğun ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal gelişimine katkıda bulunmak,
 • Toplu yaşam kurallarını öğretmek,
 • Yardımlaşma ve işbirliği duygusunu geliştirmek,
 • Kendi haklarını savunmayı öğrenirken başkalarının haklarına da saygı duymayı öğretmek,
 • Kendi ilgi ve gereksinimlerinin farkında olmak,
 • Sosyal becerilere sahip, bireysel farklılıklara karşı duyarlı, kendini rahat ifade eden bireyler yetiştirmek,
 • Yaşadığı topluma ve çevreye karşı duyarlı olmak,
 • Çok yönlü düşünebilmek,
 • Ana dilini doğru ve akıcı kullanabilmek,
 • Problem çözmeyi geliştirmek,
 • Bilimsel düşünebilmeyi, araştırma, inceleme yapabilmesini sağlamak,
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünebilmeyi desteklemek,
 • Olayları ve olguları bilim-teknoloji-toplum ilişkisi içinde incelemek,
 • Sağlıklı iletişim kurabilmek,
 • Liderlik becerilerini geliştirmek,
 • Olumlu benlik kavramı geliştirmeyi sağlamak,
 • İşbirliği yapabilmesini öğretmek,
 • Bağımsız çalışabilmesini desteklemek,
 • Sorumluluk alabilmesine, karar verebilme, riski göze alabilmesini olanak sağlamak.

ANAOKULLARIMIZ HAKKINDA

Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokullarında Ankara Üniversitesi personeli olan ve olmayan ebeveynlerin 36 ayını doldurmuş, öz-bakım becerilerini kazanmış çocuklarına hizmet verilmektedir. Eğitime kesintisiz olarak tüm yıl devam edilmektedir.

Anaokullarımızda eğitim hizmeti hafta içi her gün 8.30- 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilmekte çocukların sağlıklı beslenmelerine özen gösterilerek sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir.

Her yılın Mayıs ayında ön kayıtlar alınmakta, ön kayıt başvuruları Haziran ayında Eğitim Komisyonu (İlgili Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Anaokulu Eğitim Koordinatörü ve Anaokulu Eğitim Sorumluları) tarafından değerlendirilmektedir.

Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokullarında Mili Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan ve 2013 yılında güncellenen Okul Öncesi Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu kapsamda demokratik eğitim anlayışına uygun olarak,  çocukların sosyal-duygusal, motor, bilişsel ve dil gelişimleri ile öz bakım becerilerini destekleyerek, çocuğu ilkokula ve yaşama hazırlamayı hedefleyen bir eğitim verilmektedir. Bu eğitim programı dâhilinde; ulaşılması hedeflenen kazanım ve göstergelere uygun şekilde etkinlikler planlanarak, kavramları, alan gezilerini, özel gün ve haftalar ile aile katılımı ve değerlendirme süreçlerini içeren aylık planlamalar yapılmaktadır. Yapılan bu aylık planlara uygun olarak günlük eğitim akışları; güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı ile beslenme ve dinlenme zamanı gibi rutin etkinlikleri içerecek şekilde planlanmaktadır. Günlük eğitim akışında;  Türkçe, sanat, drama, müzik, hareket, oyun, fen, matematik, okuma yazmaya hazırlık ve alan gezileri gibi etkinlikler yer almaktadır. Okulda verilen eğitimin ev ortamındaki devamlılığını ve kazanılan bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığını sağlamak amacıyla kurumumuzda aile katılım çalışmalarına önemle yer verilmektedir. Ailenin belli aralıklarla eğitime katılmasının sağlanması yanında, yıl içerisinde okul-aile işbirliği çerçevesinde bireysel görüşmeler, grup halinde gerçekleştirilen anne-baba bilgilendirme toplantıları ve grup görüşmeleri yapılmaktadır. Ayrıca ailelere aylık program özeti ile evde çocuklarıyla birlikte yapabileceklerine dair öneri ve bilgiler sunulmaktadır.

Anaokullarımızda M.E.B. Okul Öncesi Programına ek olarak, Montessori Eğitimi ve Proje Yaklaşımına dayalı bir eğitim  uygulanmaktadır.

 

EVRAKLARIMIZ

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu