BAŞVURULARISO_9001_LOGO

Öğrenci evi başvuruları internet üzerinden online olarak yapılır. Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler için başvuru süreci üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile başlar, Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen tarihler arasında devam eder. Yurtlarda kalan kontenjan durumuna göre eğitim ve öğretim dönemi başlangıcında yurt kayıt sistemi tekrar açılır.

BAŞVURU KRİTERLERİ

Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler için öğrenci evi yerleştirmelerinde kazandığı bölümün LYS puanı ile öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak sıralama yapılır. Fahriye Özaka Öğrenci Evine yerleştirmelerde, Beypazarı Meslek Yüksekokulunu yeni kazanan öğrenciler için öğrencinin lise diploma notu ile ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak sıralama yapılır. Ara sınıf öğrenciler için ise, öğrenci evi yerleştirmelerinde genel başarı notu (GPA), başarısız olduğu ders sayısı ile öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak sıralama yapılır. Milli Piyango, Cumhuriyet ve Vehbi Koç Öğrenci Evleri’nde, 4’ten fazla dersten başarısız olan öğrencilerin yerleştirilmesi yapılamazken, Yıldırım Beyazıt Kız ve Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evleri’nde böyle bir şart aranmamaktadır. Alınan başvurular, Yurtlar Yönetim Kurulunca saptanan ve Rektörlük Makamınca onaylanan ölçütlere göre değerlendirilip puanlama yapılmaktadır. Yerleştirme, boş kontenjanlara, yüksek puan alan öğrencilerden başlayarak yapılır. Öğrenciler, öğrenci evlerine nisan ayının sonuna kadar online başvuru yapabilirler.

KAYITLAR

Öğrenci evinde kalmaya hak kazanan öğrencilerin listeleri web sayfamızdan duyurulur. Öğrencilerin  yerleştirme tarihleri ilan edildiğinde o tarihler içerisindeki 2 günde aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenci evi müdürlüklerine giderek kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kesin Kayıt için istenen belgeler

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Taahhütname (Öğrenci Evi Müdürlüğünden temin edilecektir.),
 • Öğrenci evlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık güvencelerine dair belge,
 • Anne ve babaya ait en son ayın maaş bordrosu,
 • Okuyan kardeşlerin öğrenim belgeleri,
 • Kira kontratı fotokopisi,
 • Anne ve babanın herhangi bir güvencesi yoksa sosyal güvencenin olmadığına dair belgeler (Emekli Sandığı, SSK, Bağ – Kur),
 • Transkript (ara sınıf öğrencileri için),
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,
 • LYS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi,
 • Öğrenci evine yeni alınacak öğrencinin devam edeceği bölüm veya eğitim programına kaydını yaptırdığına dair öğrenci belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi,
 • Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,
 • Yönetim kurulunun o yıl için ayrıca belirleyip duyuracağı diğer belge ve bilgiler,
 • 8 adet (4,5 x 6 cm. ebadında) fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınabileceği şekilde olmalıdır),
 • Tam teşekküllü devlet hastanelerinden “ Toplu yerde yaşamasında sakınca yoktur” şeklinde sağlık raporu veya Hepatit B, Hepatit C, HIV ve aktif tüberküloz taramalarını yaptırmak koşuluyla “Aile Hekimliklerinden de toplu yerlerde yaşamasında sakınca yoktur.” şeklinde sağlık raporu,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için oturma belgesi.

NOT: Öğrenci evlerine yerleştirmelerde Ankara dışında ikamet eden öğrencilere öncelik verilmektedir. Boş kontenjan kalması durumunda Ankara’da ikamet eden öğrenciler yerleştirilecektir.

ÖĞRENCİ EVLERİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ

İLK KEZ YERLEŞTİRMELER
Sistemin Açılma Tarihi 14 Ağustos 2017
Sistemin Kapanması 18 Ağustos 2017
Sonuç Açıklanma Tarihi 23 Ağustos 2017
Yerleştirme Tarihleri 05–07 Eylül 2017
İLK KEZ YERLEŞECEK ARA SINIF YERLEŞTİRMELER
Sistemin Açılma Tarihi 21 Ağustos 2017
Sistemin Kapanması 25 Ağustos 2017
Sonuç Açıklanma Tarihi 7 Eylül 2017
Yerleştirme Tarihleri 11-13 Eylül 2017

YURT BAŞVURULARI İÇİN;

30.04.2018 Tarihi İle Başvuruları Kapatılmıştır.

*Yıldırım beyazı Kız ve Erkek Öğrenci evlerinde yapılan tadilat nedeni ile 8 Eylül 2017 den itibaren ilk kez ve ara sınıf yerleştirmeleri yapılacak.
 ÖĞRENCİ EVLERİNDE KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN ARA SINIF YERLEŞTİRMELER
Transkript Teslim Etme Tarihi 05-08 Eylül 2017

AKREDİTE YURTLAR

BAŞVURU VE KAYIT

Akredite yurt başvuru tarihi her yıl Eylül ayı içerisinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulur. Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin başvuru formunu doldurarak formun çıktısı ile birlikte gerekli belgeleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yurt Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan kriterler doğrultusunda yapılan puanlama ve mülakat sonucu belirlenen öğrencilerin yurtlara yerleştirmeleri yapılır.