Başvuru ve Kayıtlar

BAŞVURULAR

Öğrenci evi başvuruları internet üzerinden online olarak yapılır. Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler için başvuru süreci üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile başlar, Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen tarihler arasında devam eder. Öğrenci evinde kalan boş kontenjan durumuna göre eğitim-öğretim dönemi başlangıcında yurt kayıt sistemi tekrar açılır ve Nisan ayı sonuna kadar devam eder.

BAŞVURU KRİTERLERİ

Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler için öğrenci evi yerleştirmelerinde kazandığı bölümün YKS puanı ile öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak sıralama yapılır. Meslek Yüksekokulunu yeni kazanan öğrenciler ise öğrencinin TYT puanı, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak sıralama yapılır. Ara sınıf öğrenciler için, öğrenci evi yerleştirmelerinde genel başarı notu (GPA), başarısız olduğu ders sayısı ile öğrencilerin
ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak sıralama yapılır. Milli Piyango, Cumhuriyet ve Vehbi Koç Öğrenci Evleri’nde, 4’ten fazla dersten başarısız olan öğrencilerin yerleştirilmesi yapılamazken, Yıldırım Beyazıt Kız-Erkek Öğrenci Evlerinde ise böyle bir şart aranmamaktadır. Alınan başvurular, Öğrenci Evleri Yönetim Kurulunca saptanan ölçütlere göre değerlendirilip puanlama yapılmaktadır. Yerleştirme, boş kontenjanlara, yüksek puan alan öğrencilerden başlayarak yapılır.

KAYITLAR

Öğrenci evinde kalmaya hak kazanan öğrencilerin listeleri web sayfamızdan duyurulur. Öğrencilerin  yerleştirme tarihleri ilan edildiğinde o tarihler içerisindeki 2 günde aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenci evi müdürlüklerine giderek kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,
 • Öğrenci evlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık güvencelerine dair belge,
 • Anne, baba ve kendinize ait herhangi bir sosyal güvenceniz yoksa sosyal güvencenin olmadığına dair belgeler (SGK),
 • Ailede çalışan her bireye ait en son ayın maaş bordrosu,
 • Okuyan kardeşlerin öğrenim belgeleri,
 • Kira kontratı fotokopisi,
 • Öğrenci evine yeni alınacak öğrencinin devam edeceği bölüm veya eğitim programına kaydını yaptırdığına dair öğrenci belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi,
 • Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,
 • Yönetim kurulunun o yıl için ayrıca belirleyip duyuracağı diğer belge ve bilgiler,
 • 6 adet (4,5 x 6 cm. ebadında) fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınabileceği şekilde olmalıdır),

 

 • Tam teşekküllü devlet hastanelerinden “ Toplu yerde yaşamasında sakınca yoktur” şeklinde sağlık raporu veya Hepatit B, Hepatit C, HIV ve aktif tüberküloz taramalarını yaptırmak koşuluyla “Aile Hekimliklerinden de toplu yerlerde yaşamasında sakınca yoktur.” şeklinde sağlık raporu,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için oturma belgesi,
 • Taahhütname (Öğrenci Evi Müdürlüğünden temin edilecektir.),
 • Engel durumunu belirten sağlık durumu
 • Şehit/Gazi çocuğu olduğunuzu gösterir belge
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında devlet ya da koruyucu ailenin himayesi altında olduğuna dair yazı,
 • Transkript (Ara Sınıf Öğrencileri için),
 • YKS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi,

NOT: Öğrenci evlerine yerleştirmelerde Ankara dışında ikamet eden öğrencilere öncelik verilmektedir. Boş kontenjan kalması durumunda Ankara’da ikamet eden öğrenciler yerleştirilecektir.

 

YENİ KAYIT BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ARA SINIF BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Akredite Yurtlar Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız!

 

İletişim: (0312) 362 97 20-27 / 7541-7547

 • 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar Başvurular ve Yerleştirme Devam Etmektedir.