Türkiye’nin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi, öğrencilerine mesleki formasyon kazandırmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal anlamda yeterlilikler kazandırmayı da öncelikli hedefi olarak belirlemiştir.

Bu anlamda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın her yıl açtığı kurslarda ve öğrenci topluluklarında kendilerini geliştiren öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar ve etkinlikler daha önce Nisan ayında düzenlenen “Geleneksel Kültür Haftası” kapsamında gerçekleştirilirken, 2012- 2013 öğretim yılından itibaren tüm ayı kapsayacak şekilde genişletilmiş ve etkinlikler “Ankara Üniversitesi Kültür Sanat Günleri” olarak daha uzun süreli ve geniş katılımlı olarak düzenlenmeye başlanmıştır.

Öğrencilerimiz, üniversitelerarası, ulusal ya da uluslararası yarışma ve festivallerde de üniversitemizi temsil etmektedirler. Yarışma ve gösterilerde aktif olarak yer alan öğrencilerimizin, konaklama, yol, kostüm gibi gereksinimleri üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

Düzenlenen kurslara katılan öğrencilerimizin kullandıkları malzemelerin tamamına yakını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızca ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Öğrencilerimizden gelen kurs talepleri doğrultusunda kurs sayımız her yıl değişmektedir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise 26 ayrı alanda kurs programı yürütülmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Korolarının, TRT Korolarının, farklı üniversitelerin koro ve orkestralarının üniversitemizde sıkça konserler vermesi sağlanmaktadır. Üniversitemizde gerçekleşen Kültür ve Sanat etkinliklerinden öğrencilerimiz ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatroları ve Özel Tiyatroların programları takip edilerek, öğrencilerimize ücretsiz bilet sağlanmaktadır.

Üniversitemizde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, bağlı olarak faaliyet gösteren 105 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Topluluklara yaptıkları etkinlikler için gereksinim duyulan tüm katkılar sağlanmaktadır.

Etkinlikler Üniversitemiz web sayfası, SKS web sayfası, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesapları, afişler ve iletiler aracılığı ile öğrencilerin bilgisine ulaştırılmaktadır.