Fobik bozukluk, bireyin belirli bir durum, nesne ya da işlev karşısında hissettiği mantıksız, dirençli, yoğun ve şiddetli korkunun hakim olduğu kaygı durumudur. Korku ve kaçınma davranışı bu kaygının iki bileşenidir. Yeryüzünde ne kadar nesne veya durum varsa o kadar fobi bulunur.