Kısmi Zamanlı Öğrenci formları ve dilekçe örneklerini indirmek için tıklayınız.

Ek Form 1 (Kısmi Zamanlı Öğrenci Talep Formu) : Ek Form 1 – KZÖ Talep Formu

Ek Form 2 (Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Seçilen Öğrenci Listesi Formu) : Ek Form 2 – KZÖ Olarak Seçilen Öğrenci Listesi Formu

Ek Form 3 (Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu) : Ek Form 3 – KZÖ Başvuru Formu

Ek Form 4 (Aylık Puantaj Cetveli) : Ek Form 4 – Aylık Puantaj Cetveli

KZÖ  İstifa Dilekçesi Örneği : KZÖ İstifa Dilekçesi Örneği

KZÖ  Çalıştırma Talep Yazısı Örneği : KZÖ Çalıştırma Talep Yazısı Örneği

KZÖ  İşten Çıkış Bilgilendirme Yazısı Örneği : KZÖ İşten Çıkış Bilgilendirme Yazısı Örneği

2016-17 HİZMET AKDİ (GSS Pr.): 2016-17 HİZMET AKDİ (GSS Pr.)

2016-17 HİZMET AKDİ (İş Kazası Pr.): 2016-17 HİZMET AKDİ (İş Kazası Pr.)