Kısmi Zamanlı Öğrenci formları ve dilekçe örneklerini indirmek için tıklayınız.
Ek Form 1 (Kısmi Zamanlı Öğrenci Talep Formu) : Ek Form 1 – KZÖ Talep Formu

Ek Form 2 (Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Seçilen Öğrenci Listesi Formu) : Ek Form 2 – KZÖ Olarak Seçilen Öğrenci Listesi Formu

Ek Form 3 (Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu) : Ek Form 3 – KZÖ Başvuru Formu ( Başvurular Online Yapılmaktadır.)

Ek Form 4 (Aylık Puantaj Cetveli) : Ek Form 4 – Aylık Puantaj Cetveli

KZÖ  İstifa Dilekçesi Örneği : KZÖ İstifa Dilekçesi Örneği

KZÖ Kontenjan Talep Yazısı Örneği

KZÖ  İşten Çıkış ve Yerine İşe Alış Yazısı Örneği

%1 İş Kazası Primi Yatırıldığına Dair Yazı Talep Örneği

Hiç Çalışmadan Ayrılan KZÖ İçin Üst Yazı Örneği

Hukuk Fak. Mezunları İçin KZÖ Olarak Çalıştıklarını Gösterir Belge Talep Örneği

2018-19 Eğitim Yılı  HİZMET AKDİ