Kısmi Zamanlı Öğrenci formları ve dilekçe örneklerini indirmek için tıklayınız.
Ek Form 1 (Kısmi Zamanlı Öğrenci Talep Formu) : Ek Form 1 – KZÖ Talep Formu

Ek Form 2 (Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Seçilen Öğrenci Listesi Formu) : Ek Form 2 – KZÖ Olarak Seçilen Öğrenci Listesi Formu

Ek Form 3 (Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu) : Ek Form 3 – KZÖ Başvuru Formu

Ek Form 4 (Aylık Puantaj Cetveli) : Ek Form 4 – Aylık Puantaj Cetveli

KZÖ  İstifa Dilekçesi Örneği : KZÖ İstifa Dilekçesi Örneği

KZÖ Kontenjan Talep Yazısı Örneği

KZÖ  İşten Çıkış ve Yerine İşe Alış Yazısı Örneği

48 Saatlik Puantaj Cetveli Örneği

60 Saatlik Puantaj Cetveli Örneği

%1 İş Kazası Primi Yatırıldığına Dair Yazı Talep Örneği

Hukuk Fak. Mezunları İçin KZÖ Olarak Çalıştıklarını Gösterir Belge Talep Örneği

2017-18 HİZMET AKDİ (GSS Pr.): 2017-18 HİZMET AKDİ (GSS Pr.)

2017-18 HİZMET AKDİ (İş Kazası Pr.): 2017-18 HİZMET AKDİ (İş Kazası Pr.)