Gençlik Değişimleri, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunar. Gruplar, karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında Gençlik Değişimini birlikte planlarlar. Gençler bu Eylem ile yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yapabiliyorlar. Bir Gençlik Değişimine katılmak için yabancı dilinizin çok iyi seviyede olması da gerekmiyor.
•    Katılımcılar 13-30 yaş arasındadır, grup liderleri için yaş sınırı yoktur.
•    Esas faaliyet seyahat günleri hariç en az 5 ve en fazla 21 günde gerçekleştirilir.
•    Grup liderleri hariç en az 16 ve en fazla 60 katılımcı ile gerçekleştirilir.
•    Grup liderleri hariç her grupta en az 4 katılımcı olmalıdır.
•    Ön hazırlık ziyareti ön görülüyor ise seyahat günleri hariç en fazla iki gün, grup başına en fazla bir katılımcı ile yapılabilir (istisna olarak biri genç olmak şartıyla iki katılımcı da olabilir).

Kimler Başvurabilir ?

“Program ülkeleri” veya “komşu ortak ülkeler”de ülkeler listesinde yer alan tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) ortak olabilir ve başvurabilir. Ayrıca en az 4 gençten oluşan “resmi olmayan gençlik grupları” da başvuru yapabilirler.

Kaç Ortak Gerekir?

Proje başvuru aşamasında en az toplam 2 ortaklı yapı oluşturulmuş olmalıdır.

Proje ve Faaliyet Süresi Ne Kadardır?

Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 3 ay ile 2 yıl arasındadır. Uluslararası faaliyet ise en az 5 en fazla 21 gün olabilir.

Proje Nerede Gerçekleşir?

Proje ortaklardan birinin ülkesinde gerçekleşir.

(KAYNAK: http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/gençlik-programı/öğrenme-hareketliliği/gençlik-değişimleri )