ULUSÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ

Gençlik alanındaki Stratejik Ortaklıklar farklı Program Ülkelerinden iki ya da daha fazla sayıda genç grubu tarafından yürütülen, sosyal sorumluluğu ve girişimci zekâyı teşvik eden ulusötesi gençlik girişimlerinin geliştirilmesini de desteklemektedir.

Örneğin bu girişimler şu hususları ilgilendirebilir:

  • Sosyal girişimlerin (bunların ağlarının), derneklerin, kulüplerin, STK’ların kurulması;
  • Girişimcilik eğitimi konusunda kurslar ve eğitimler geliştirilmesi ve verilmesi (özellikle sosyal girişimcilik ve BİT’lerin kullanımı);
  • Bilgi, medya okuryazarlığı, duyarlılaştırma eylemleri veya gençler arasında yurttaşlık sorumluluğunu teşvik eden eylemler (örneğin Avrupa konuları etrafında tartışmalar, konferanslar, etkinlikler, istişareler, girişimler vb.);
  • Yerel toplulukların yararına eylemler (örneğin yaşlı insanlar, azınlıklar, göçmenler, engelliler vb. gibi savunmasız gruplara destek);
  • Sanatsal ve kültürel girişimler (tiyatro oyunları, sergiler, müzik performansları, tartışma forumları vb.).

Gençlik Girişimi, gençlerin kendileri tarafından başlatılmış, oluşturulmuş ve gerçekleştirilmiş bir projedir. Bunlar gençlerin girişimler aracılığıyla fikirlerini denemelerine izin vermekte ve böylece bir projenin planlanması ve gerçekleştirilmesinde doğrudan ve aktif bir katılım sağlamaları için fırsat sunmaktadır. Gençlik Girişimine katılım, önemli bir yaygın öğrenme deneyimidir. Gençler, Gençlik Girişimini uygularken kendi topluluklarında karşılaşılan belirli zorluk ve sorunları ele alma fırsatına sahip olmaktadırlar. Avrupa’nın yapılanmasına katkıda bulunmak adına seçtikleri konuyu bir Avrupa ortamında tartışma ve yansıtma fırsatına sahiptirler. Gençlik Girişimi ulusötesi olmalıdır: farklı ülkelerden iki veya daha fazla grup tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen yerel faaliyetlerin bir ağı. Uygulamaları paylaşmak ve akranlardan öğrenmek amacıyla, ulusötesi Gençlik Girişimlerinde uluslararası ortaklar ile işbirliği benzer ihtiyaç veya ilgilere dayanmaktadır. Gençlik girişimleri, çok sayıda gencin günlük yaşamlarında özgün ve yaratıcı hale gelmelerine, yerel ihtiyaç ve ilgilerinin yanı sıra içinde yaşadıkları topluluğun karşılaştıkları zorlukları dile getirmelerine olanak sağlamaktadır.

Gençler, yaşamın farklı alanlarını etkileyen bir proje başlatarak, oluşturarak ve gerçekleştirerek fikirlerini deneyebilirler. Ayrıca Gençlik Girişimleri, gençlerin kendi işlerini yapmalarına veya sosyal ekonomi alanında, kâr amacı gütmeyen alanlarda ve gençlik alanlarında faal olan dernekler, STK’lar veya bunun gibi yapılar oluşturmalarına yol açabilir.

Ulusötesi Gençlik Girişimleri yürüten gençler, bir eğitmen tarafından desteklenebilir. Eğitmen, genç gruplarına eşlik etmek, öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve gençlerin katılımlarını desteklemek adına gençlik çalışması ve/veya Gençlik Girişimleri konusunda deneyim sahibi olan kaynak kişidir. Bu kişi belirli genç grupların ihtiyaçlarına göre değişen farklı roller oynamaktadır. Eğitmen Gençlik Girişiminin dışında kalmakta ancak genç grubunun ihtiyaçları temelinde gruba projelerini hazırlamaları, uygulamaları ve değerlendirmeleri konusunda destek vermektedir. Eğitmenler öğrenme sürecinin kalitesini desteklemekte ve bir grubun ya da bireylerin projelerinde tatmin edici sonuçlar elde etmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmış süreklilik arz eden bir ortaklık sunmaktadır.

Kimler Başvurabilir ?

“Program ülkeleri” veya “komşu ortak ülkeler”de ülkeler listesinde yer alan tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) ortak olabilir ve başvurabilir. Ayrıca en az 4 gençten oluşan “resmi olmayan gençlik grupları” da başvuru yapabilirler.

Kaç Ortak Gerekir?

Proje başvuru aşamasında en az toplam 2 ortaklı yapı oluşturulmuş olmalıdır.

Proje ve Faaliyet Süresi Ne Kadardır?

Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 6 ay ile 2 yıl arasındadır.

Proje Nerede Gerçekleşir?

Proje ortaklardan birinin ülkesinde gerçekleşir.