Gereksinim Bursları, Ankara Üniversitesi öğrencisi olup, eğitim-öğretim dönemi içerisinde yemek ve barınma ihtiyacı olduğu Birim Burs Komisyonları ve SKS Koordinatörlüğü tarafından belirlenen öğrencilere verilen burslardır.

Yemek Bursu, başarı ölçütü aranmaksızın gereksinimi olan öğrencilere, öğrenci yemekhanesinde günde 1 öğle öğünü ücretsiz olacak şekilde sağlanır.

Başvurular eğitim-öğretim yılı başından itibaren 1 ay içerisinde bir dilekçe ile öğrenci işleri bürosuna yapılmaktadır.

Barınma Destekleri ise; kontenjan dahilinde, gereksinime dayalı, Üniversite Öğrenci Evlerinde %50 indirimli veya ücretsiz kalma hakkıdır. Bu bursun işleyişinde, Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönergesi uygulanır.