Katkı Payı ve Ödemeler

Kayıt işlemlerine esas olmak üzere, aşağıda açıklanan katkı payı ödemelerinizi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki herhangi bir Akbank şubesinden, 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren öğrenci numaranızı belirterek ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Yatırdığınız tutarlar için bankadan her zaman iki dekont isteyiniz ve ikinci dekontları kendinizde bir dosya oluşturarak saklayınız.
Kayıt yenileyecek öğrenciler herhangi bir Akbank şubesinde sadece öğrenci numaralarını belirterek ödeme yapmaları gerekmektedir. Akbank şubelerinde ödeme sonrasında verilen ödeme dekontunda “ATS Fatura Ödemesi” şeklinde ibare bulunacaktır. Bu şekilde ödeme yapılması interaktif kayıt sürecinin aksamaması için önemlidir. İsimden hesaba havale şeklinde ödeme yapan öğrencilerin katkı payı borcu yüzünden interaktif kayıt işlemleri açılmamakta, öğrenciler kayıt yeniletmekte sıkıntı yaşamaktadırlar.

Katkı Payı Ücreti Tutarı

Katkı Payı Ücretleri Tablosu
2010 – 2011 eğitim-öğretim yılına ilişkin katkı payı tutarları 02.09.2010 tarih ve 27690 sayılı kanunla Resmi Gazete’de açıklanmıştır. Ödeme için banka ekranında gösterilen tutar esastır. Bunun altında ödeme yapmayınız.

Ödemeler

Katkı payı ödemeleri Güz ve Bahar yarıyıllarında olmak üzere iki taksitte yapılır. Katkı kredisi için başvuruda bulunan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili belgelerini tamamlayan öğrenciler Bahar yarıyılında ödeme yapmayacaklardır. Ancak lisans düzeyinde bir yükseköğretim programından mezun olup yeniden bir lisans programına kaydolan öğrenciler ile üniversitemizin ingilizce eğitim veren bölümlerinde eğitim görüp katkı kredisi alacak olan öğrenciler Bahar yarıyılında Resmi Gazete’de belirlenen tutar ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrencilere kredi olarak vereceği tutar arasındaki farkı ödemekle yükümlüdürler.
Katkı kredisi alan öğrencilerin işlemleri Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun web sayfasından 27 Ocak 2011 tarihinden alınan bilgilere göre düzenlenmiştir. Bu tarihten sonra kurumun web sayfasında yapacağı değişiklikler o tarih itibarı ile sistemimizde güncellenecektir.
Kayıt dondurma işlemi ile ilgili olarak 18 Ağustos 2009 tarihli 27323 sayılı kanunun Resmi Gazete’de “Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarıyıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez.” şeklinde ifade bulunmaktadır. Bu nedenle bir yarıyıl veya bir dönem kayıt donduran öğrenciler katkı payı ücretini ödemekle yükümlüdürler.
Lisans düzeyinde bir yükseköğretim programından mezun olup yeniden bir lisans programına kaydolan öğrenciler, ilgili programın katkı payını %100 fazla olarak ödemekle yükümlüdürler. Bu durumda olan öğrenciler bu durumlarını kayıt esnasında kayıt görevlerine belirtmekle yükümlüdürler. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfına devam edecek olan öğrenciler de aynı esaslar dahilinde katkı payı ücreti öderler.
08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi ile 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/04/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık bağlanması Hakkında Kanun, 28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/04/1991 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin çocuklarından durumlarını belgelemeleri halinde öğrenci katkı payı alınmaz.

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

Katkı Payı Ücretleri Tablosu
Kayıt yenileyecek öğrencilerin, harç ücretlerini akademik takvimde belirlenen tarih aralığında ilgili banka şubesine yatırmaları gerekmektedir.
Kayıt yenileyecek öğrenciler herhangi bir Akbank şubesinde sadece öğrenci numaralarını belirterek ödeme yapmaları gerekmektedir. Akbank şubelerinde ödeme sonrasında verilen ödeme dekontunda “ATS Fatura Ödemesi” şeklinde ibare bulunacaktır. Bu şekilde ödeme yapılması interaktif kayıt sürecinin aksamaması için önemlidir. İsimden hesaba havale şeklinde ödeme yapan eski kayıtlı öğrencilerin katkı payı borcu yüzünden interaktif kayıt işlemleri açılmamakta, öğrenciler kayıt yeniletmekte sıkıntı yaşamaktadırlar.
Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin harç ücretlerini yatırabilmesi için öncelikle Enstitümüze şahsen gelerek ilgili öğrenci işleri personelinden öğrenci numarası alması gerekmektedir. Daha sonra herhangi bir Akbank şubesine giderek verilen öğrenci numarası ile ödeme yapılması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi Olduğunu Belgeleyen Öğrenciler

Katkı Payı Ücretleri Tablosu
Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak vakıf üniversitelerinde çalışıp devlet üniversitelerinde lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler katkı payı öderler.

M.E.B. ve Hükümet Burslusu Olduğunu Belgeleyen Yabancı Uyruklu Öğrenciler

M.E.B. ve Hükümet Burslusu olduğunu belgeleyen yabancı uyruklu öğrenciler katkı payı ödemezler.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Katkı Payı Ücretleri Tablosu
Katkı payını yatıracak olan yabancı uyruklu öğrenciler Akbank şubelerinde ekranda gözüken tutarı yatıracaktır. 2010 -2011 eğitim- öğretim yılında üniversitemize yerleşen yabancı uyruklu öğrencilerden katkı payı miktarları tablonun en son sütununda verilmiştir. Türk asıllı belgelerine de işlem yapılmayacaktır.

Sorularınız için iletişim formunu kullanabilirsiniz.