2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine göre öğrencilerimiz Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Araştırma Merkezleri ve iş gücü ihtiyacı duyan diğer birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışabilmektedirler.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı 15 Ekim’de (bu günün resmi tatil olması durumunda, bu tarihi takip eden ilk mesai gününde) başlar ve 14 Haziran’da (bu günün resmi tatil olması durumunda, bu tarihten önceki ilk mesai gününde)günü sona erer.

Çalışma saati Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile bazı birimlerde haftada en fazla 15,  ayda 60 saat, diğer birimlerde ise 48 saattir.

Öğrencilere ödenen saatlik brüt ücret 5,66.-TL. olup; net ücret 4,77 .-TL.’dir.

Kısmi zamanlı çalışan öğrencinin saatlik ücreti ve ilgili Eğitim-Öğretim Yılı için kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerden anne veya baba veya evli ise eşi tarafından sağlık güvencesi olanlar için, ilgili mevzuat gereğince İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar ve 25 yaşını dolduran erkek öğrenciler için ise Genel Sağlık Sigortası Primi Üniversitemiz tarafından ödenir.

KZÖ olarak seçilen öğrencilerden hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar aşağıdaki belgeleri, çalışma dönemi başlamadan evvel Başkanlığımız KZÖ/Burs Bürosu’na getirmekle yükümlüdürler.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı ile ilgili olarak iş ilanı genelde Eylül ayı başından itibaren Başkanlığımız web sayfasında yayınlanmakta olup, öğrenciler Eylül ayı sonuna kadar çalışmak istedikleri birime istenen belgelerle birlikte başvuruda bulunabilirler.