KZÖ VE DESTEKLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 

ÖĞRENCİLERİMİZE SAĞLANAN DESTEKLER

Üniversitemiz öğrencilerine aşağıda yer alan türde destek sağlanmaktadır;

 1. Üniversiteye Giriş Başarı Desteği,
 2. Gereksinim Desteği,
 3. Kredi Ve Yurtlar Kurumu Desteği,
 4. Özel Hukuk Tüzel Kişilerince ( dernek, vakıf, şirket ) Sağlanan Destekler.
 • ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BAŞARI DESTEĞİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrencilerden Türkiye başarı sıralamasında ilk 5000’ne girenlere,  (gerekli kriterleri sağlaması durumunda eğitim hayatı boyunca devam edecek olan) Öğrenci Destek Komisyonu çalışmaları sonucunda belirlenen ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nca karara bağlanan destekler sağlanacaktır. (Öğrenci Destek Yönergesi için Bkz: http://sks.ankara.edu.tr/yonergeler-ve-yonetim-kurulu-kararlari/)

Puan türü ve başarı sıralamasına göre bu destekler;

SAY / SÖZ / EA / DİL ve TYT PUAN TÜRLERİNDE İLK 500 Öğrencievlerinde % 100 Barınma Desteği veya Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Katkı,

TÖMER’de Ücretsiz Dil Kursu,

Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik,

Üniversitemiz Kamplarında Ücretsiz Tatil Olanağı** (öğrencilerin ailelerine de % 50 indirim)

SAY / SÖZ / EA / DİL ve TYT PUAN TÜRLERİNDE İLK 501-1000 TÖMER’de Ücretsiz Dil Kursu*,

Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik ve ya Üniversitemiz Kamplarında ücretsiz tatil olanağı (öğrencilerin ailelilerine de % 50 indirim)

SAY / SÖZ / EA / DİL ve TYT PUAN TÜRLERİNDE İLK 1001-3000 Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik veya TÖMER’de % 75 indirimli Dil Kursu*
SAY / SÖZ / EA / DİL ve TYT PUAN TÜRLERİNDE İLK 3001-5000 TÖMER’de % 50 indirimli Dil Kursu* veya Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik

 

*TÖMER’de burslu olarak kurslara katılma koşulları sağlanacaktır.

**Öğrenciler kamptan yılda bir kez yararlanacaktır.

Yukarıdaki tabloda belirtilen destekler, öğrencinin Üniversitemize kayıt yaptırmış olduğu YKS/TYT puan türü için geçerlidir.

-TYT (Temel Yeterlilik Testi olup, tek bir puan türü mevcuttur), YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı olup, Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlıklı ve Dil puanı olmak üzere 4 puan türü bulunmaktadır.)

 

Üniversiteye giriş başarı desteği başvurularıÜniversiteye giriş başarı destek/desteklerden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin seçebilecekleri destek türlerini içeren liste, üniversitemize ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları tamamlandıktan sonra, Eylül ayı içerisinde SKS Daire Başkanlığı’nın internet sayfasında (www.sks.ankara.edu.tr) yayınlandığı gibi aynı zamanda ilgili Fakülte veya Yüksekokul ilan panoları ve/veya web sayfalarında ilan edilir ve başvurular Fakülte ve Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile yapılmalıdır. 

 

 • GEREKSİNİM DESTEĞİ

Gereksinim Destekleri, Ankara Üniversitesi öğrencisi olup, eğitim-öğretim dönemi içerisinde yemek ve barınma desteği gereksinimi olduğu Birim Burs Komisyonları ve SKS Koordinatörlüğü tarafından belirlenen öğrencilere ücretsiz öğlen yemeği ve %50 veya %100 indirimli barınma şeklinde verilen desteklerdir.

Yemek desteği başvuruları; Üniversitenin eğitime başladığı tarihten itibaren 1 aylık bir süre içerisinde ihtiyaç sahibi öğrencinin Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna vereceği dilekçe ile yapılabilir.

Barınma desteği başvuruları ise; Üniversitenin eğitime başladığı tarihten itibaren http://sks.ankara.edu.tr/basvuru-ve-kayitlar/ web sayfasından on-line olarak yapılabilir.

 

 • YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU DESTEĞİ

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Üniversitemize sağlayacağı kontenjan sayısı kadar öğrencimize geri ödemesiz burs sağlanmakta olup; başvurular Kurumun öngördüğü üzere Ekim-Kasım aylarında, yine Kurumun web sayfasından on-line olarak yapılabilir.

 • DERNEK, VAKIF VE ŞİRKETLERCE SAĞLANAN DESTEKLER

Üniversitemiz öğrencilerine özel hukuk tüzel kişilerince sağlanan geri ödemeli/geri ödemesiz nakdi destek, ücretsiz ders kitabı, ücretsiz yabancı dil eğitim kursu vb. şeklinde verilen desteklerdir.

Konu hakkında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile irtibata geçen Dernek, Vakıf ve Şirketlerin talepleri doğrultusunda hazırlanan ilanlar www.sks.ankara.edu.tr adresinde yayınlanmakta olup, aynı zamanda ilgili Fakülte ve/veya Yüksekokullara da konu ile ilgili bilgi verilmektedir. Başvurular ilanlarda belirtilen tarih aralıklarında öğrenci işleri bürolarına yapılabilir.

 

 

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA KARŞILIĞI KATKI

 

Öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe gereksinim duyan öğrencilerimiz arasından, nesnel kriterlere göre belirlenen öğrencilere Fakültelerinde/Yüksekokullarında ya da Üniversitemizin diğer birimlerinde kısmi zamanlı çalışma karşılığı katkı sağlanmaktadır. Bu çalışma ile ilgili olarak iş ilanı Eylül ayı içerisinde www.sks.ankara.edu.tr adresinde yayınlanacak olup, başvurular aynı web adresinde on-line olarak yapılabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1 : Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmak istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?

Her yıl Eylül ayının ilk 2 haftası içinde http://sks.ankara.edu.tr web sayfasında kısmi zamanlı
öğrenci alımına ilişkin ilan yayınlanmaktadır.
Öğrenci çalışmak istediği birime https://kampuskartyukleme.ankara.edu.tr/ adresinden çevrimiçi olarak başvurabilir.
Başvurular Eylül ayı sonuna kadar devam etmektedir. 1’den fazla birime başvuru yapılamamaktadır.

 

Soru 2: Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru için gerekli belgeler;

1- Nüfus Müdürlüğü’nden alınan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
2- Çalışan anne ve/veya babaya ait, başvuru tarihinden bir ay önceki Maaş Bordrosu
3- Adli Sicil Belgesi
4- Okuyan kardeşlere ait Öğrenci Belgesi
5- Bir önceki eğitim yılına ait, onaylı Transkript
6- Disiplin cezası olmadığını ibraz eden Öğrenci Belgesi
7- Sağlık Güvencesi Olmayan Öğrenciler İçin; Mithat Paşa Cad. No:7’de bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan
getirecekleri, onaylı ve aşağıda ayrıntılı açıklaması yapılmış evraklar.
8- Şehit olan anne/baba için Şehitlik Belgesi
9- Gazi olan anne/baba için Gazilik Belgesi
10-En az %40 engelli ise bu durumunu kanıtlayan belge.
11-Deprem, sel gibi afetlerden zarar görenlerin, bu durumunu kanıtlayan belge.

(Madde 8 haricindeki tüm belgeler e-devlet kapısı web sayfası üzerinden temin edilebilir.)

ve ayrıca

SAĞLIK GÜVENCESİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI’NA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

*** ANNE VEYA BABADAN SİGORTALI OLMAYANLAR İÇİN;
1- Öğrencinin kendi adına düzenlenen SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı tescil belgeleri
2- Annesi adına düzenlenen SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı tescil belgesi
3- Babası adına düzenlenen SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı tescil belgesi

***25 YAŞINI DOLDURMUŞ ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN;
Öğrencinin kendi adına düzenlenen SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı tescil belgeleri

*** EVLİ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN;
1- Öğrencinin kendi adına düzenlenen SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı tescil belgeleri

Soru 3: Uluslararası öğrenciyim. Kısmi zamanlı olarak çalışabilir miyim?

Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesinin 6. maddesi, f bendine göre  sadece Türk Vatandaşı olan öğrencilerimiz kısmi zamanlı olarak çalışabilirler.

 

Soru 4: Kısmi zamanlı çalışmaya seçilen öğrenci, öğrenim süresi boyunca çalışmaya devam edebilecek mi?

Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin kısmi zamanlı olarak çalışması, bir sonraki eğitim-öğretim yılında da kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmaya devam etmesi anlamına gelmez. Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencinin her yıl yeniden başvuruda bulunması gerekmektedir.

Soru 5: Kısmi zamanlı öğrencilerde aranan şartlar nelerdir ve kimler tarafından seçilmektedir?

 • Öğrenci statüsünde olmayan, sertifika programına devam edenler ile özel öğrenciler dışında, Üniversitemizde bir programa kayıtlı olmak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak
 • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile SKS Koordinatörlüğü arasında daha önce yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Kısmi Zamanlı Öğrenciliğe başvurduğu ve çalışmaya devam ettiği sürece kayıt dondurmamış olmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 • Yukarıdaki koşulları taşıyan öğrencilerden deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit, gazi çocuğu ve engelli olduğunu belgeleyen öğrencilere öncelik tanınır.

Kısmi zamanlı öğrenciler çalışacakları birimlerin bünyesinde kurulan Burs Komisyonları tarafından seçilmektedir.

Soru 6: Yeni eğitim-öğretim yılında kısmi zamanlı çalışmalar ne zaman başlar ve ne zaman son bulur?

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı 15 Ekim’de (bu günün resmi tatil olması durumunda, bu tarihi takip eden ilk mesai gününde) başlar ve 14 Haziran’da (bu günün resmi tatil olması durumunda, bu tarihten önceki ilk mesai gününde) günü sona erer.

Soru 7: Kısmi zamanlı öğrencilere ne gibi görevler veriliyor?

Kısmi zamanlı öğrencilere iş gücü ihtiyacı duyduğu büro işleri, kütüphane düzenlenmesi vb. gibi görevler verilir.

Soru 8: 1 saatlik net çalışma ücreti kaç TLdir?

1 saatlik net çalışma ücreti 9,58.-TLdir.

Soru 9: Okulların kapalı olduğu yaz aylarında kısmi zamanlı olarak çalışabilir miyim?

Yaz döneminde iş gücüne ihtiyaç duyan birimler için Rektörlükten onay alınması durumunda eğitim-öğretim yılı için sağlanan kontenjandan daha az sayıda öğrenci yaz döneminde kısmi zamanlı olarak çalışabilirler.

Yaz aylarında kısmi zamanlı çalışma öğrencinin değil, birimin talebine göre gerçekleşir.

Soru 10: Sömetr tatili esnasında kısmi zamanlı olarak çalışabilir miyim?

Halen çalışmakta olduğunuz birimin ihtiyaç duyması halinde sömestr tatilinde de kısmi zamanlı olarak çalışabilirsiniz. Ancak şehir dışında olan öğrencilerimiz haliyle sömestr tatilinde çalışamaz ve puantaja imza atamazlar.

Soru 11: Kısmi zamanlı çalışma karşılığı katkı ücretini çalışarak mı alıyoruz, yoksa önden ücreti alarak sonradan mı 1 ay süre ile çalışıyoruz?

Öğrenci önce biriminde kısmi zamanlı olarak çalışır ve daha sonra çalıştığı kadarına tekabül eden ücretini alır.

Soru 12: Ücretimin hesabıma yatırılması için kendime ait herhangi bir Ziraat Bankası hesabım yok. Bu sebeple ücretimin ödemesi için ailemden birine ait Ziraat Bankası hesap numarasını verebilir miyim?

 

Ücretin ödenmesi için mutlaka kısmi zamanlı öğrenciye ait bir Ziraat Bankası hesap numarası (IBAN Numarası) gerekmektedir

 

Soru 13 : Adıma ait herhangi bir Ziraat Bankası hesabım yok, başka bir bankaya ait hesap numaramı kullanabilir miyim?

 

Hayır, sadece Ziraat bankası hesabı kullanılabilir.

 

Soru 14: Kısmi Zamanlı olarak çalışırken adıma ne tür bir prim yatırılıyor?

Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerden anne veya baba veya evli ise eşi tarafından sağlık güvencesi olanlar için, ilgili mevzuat gereğince İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi, hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar ve 25 yaşını dolduran erkek öğrenciler için ise Genel Sağlık Sigortası Primi Üniversitemiz tarafından ödenir.

Kısmi zamanlı çalışmak amacıyla seçilen öğrencilerimizden hiçbir sağlık güvencesi olmayan öğrencilerimiz ve 25 yaşını doldurmuş erkek öğrencilerimiz Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’dan temin edecekleri aşağıda açıklanan belgeleri bizzat Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na getirmeleri gerekmektedir.

 • ANNE VEYA BABADAN SİGORTALI OLMAYAN ÖĞRENCİLER;
  Öğrencinin kendi adınaannesi adına ve babası adına SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda kaydının olup olmadığına dair belge.
 • * EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMAMAKTA OLAN ÖĞRENCİLER;
  Öğrencinin hem kendi, hem de eşi adına SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda kaydının olup olmadığına dair belge.
 • *25 YAŞINI DOLDURMUŞ ERKEK ÖĞRENCİLER;
  Öğrencinin kendi adına SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda kaydının olup olmadığına dair belge.Ayrıca anne ya da babası Bağ-Kur’a kayıtlı ancak ödenmemiş borçları var ise, borç dökümünü gösteren evrakın da getirilmesi gerekmektedir.

 

Soru 15: Yeşil kartım var. Kısmi zamanlı çalışmaya başladığım zaman yeşil kartım iptal olur mu?

Hayır. Yeşil kartınız olduğu için, adınıza sadece İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi yatırılır.

Soru 16: Anne veya babamdan sağlık güvencem var. Bu işe başladığım zaman SGK İşe Giriş Bildirgem düzenlendiğinde, sağlık güvencem açısından anne-babamın üzerinden düşer miyim?

Hayır. Anne-baba üzerinden faydalandığınız sağlık güvenceniz aynen devam eder, adınıza sadece İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi yatırılır.

Soru 17: Anne veya babamdan sağlık güvencem olmasına rağmen sağlık muayenem esnasında, sağlık güvencemin olmadığı söylendi. Bu konuda ne yapmam gerekiyor?

Bu tür bir durumda kısmi zamanlı öğrenciden Başkanlığımıza hitaben konu ile ilgili yazacağı bir dilekçeyi  362 66 80 numaraya faks ile göndermesini talep ediyoruz. (Dilekçe örneği için bakınız; http://sks.ankara.edu.tr/formlar-ve-dilekce-ornekleri ) Bu dilekçeye istinaden de SGK’ya vermesi için “öğrencinin adına sadece İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi yatırıldığına dair” yazı hazırlıyoruz ve öğrenciye teslim ediyoruz. Öğrenci bu yazı ile tekrar anne veya babasından sahip olduğu sağlık güvencesinden faydalanmaya devam edebiliyor.

Soru 18: Hastaneye gittiğimde muayenemin yapılması için benden neden para istendi ?

Öğrencinin ücretsiz muayene olabilmesi için 30 günlük bir primin adına yatırılmış olması gerekmektedir.

SKS, sağlık güvencesi olmayan ve gerekli evrakı SKS’ye getiren öğrenciye aylık olarak çalıştığı saate göre değişen günlerde Genel Sağlık Sigortası Primi yatırır. (Örneğin; öğrenci ayda 40 saat çalışmış ise 5 günlük, 48 saat çalışmış ise 6 günlük prim yatırılır.)

Öğrencinin adına yatırılan prim gün sayısı 30 günü bulana kadar öğrenci muayenesi için belirli bir miktar ücreti ödemek durumundadır.

Bu durumdaki öğrencinin bağlı olduğu ilçeye ait Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek gelir tespiti işlemlerini yaptırması ve muayene esnasında kadar ücret ödeyeceğinin vakıf görevlilerince belirlenmesi gerekmektedir.

Soru 19 : Her ayın 15 ile diğer ayın 14 arası için tek puantaj imzalarken, neden yıl sonunda 15 Kasım-14 Aralık ve 15-31 Aralık olmak üzere 2 puantaj imzalıyoruz? Bundan sonra hep 15 günlük puantaja mı imza atmamız gerekiyor?

Normalde soru da geçtiği gibi 15 Kasım-14 Aralık dönemine ait imza atılıyor ancak yıl bittiği için ve 15-31 Aralık dönemi ücretinin de biten yılın bütçesinden karşılanması için (bu paranın yeni yıl bütçesinden kesilmemesi için) 1,5 aylık puantaja imza atılmaktadır. Yılın son günlerinde  öğrenciye 15 Kasım-14 Aralık ücreti ödenir ve diğer 15 günlük ödeme tutarı ise emanete alınır.

İlerleyen zamanda da 01-14 Ocak puantajına imza atılır ve 15-31 Aralık ücreti de 01-14 Ocak ücreti ile beraber Ocak ayı sonunda öğrenciye ödenir.

Yıl sonundaki 1 ay ve buna ilaveten 15 günlük puantaja imza atma durumu sadece yıl sonu için geçerlidir. 15 Ocak-14 Şubat döneminden itibaren puantajlar yine 1 aylık hazırlanmaya devam eder.