MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ

KAMPUS KART BİRİMİ

MUHASEBE BİRİMİ

MUTEMETLİK BİRİMİ

ÖRSEM KAMP BİRİMİ

SATINALMA

TAHAKKUK-1

TAHAKKUK-2

TAŞINIR İŞLEM BİRİMİ

İHALE BİRİMİ