Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokullarında;

 • Türkçe Etkinliği
 • Fen Etkinliği
 • Matematik Etkinliği
 • Sanat Etkinliği
 • Oyun Etkinliği
 • Hareket Etkinliği
 • Drama Çalışmaları
 • Müzik Etkinliği
 • Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması
 • Alan Gezileri
 • Aile Katılım Çalışmalarına yer verilmektedir.

 Türkçe Etkinlikleri

Türkçe etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri v.b. yer almaktadır.

Fen Etkinlikleri

Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir.

Matematik Etkinlikleri

Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Bu etkinlikler; deneyler, araçları tanıma ve kullanma, keşifler, icatlar, mutfak çalışmaları, doğa gezileri, koleksiyonlar, doğa etkinlikleri v.b. etkinliklerdir.

Sanat Etkinlikleri

Sanat çalışmaları gün içerisinde çeşitli formlarda, çocuklar için etkili bir öğrenme fırsatı olarak kullanılır. Çok sayıda sanatsal teknik kullanılarak yapılan çalışmalar günlük planlar içinde yer alır.

Oyun Etkinlikleri

Oyun, çocukların eylem düzeyinde katılım gösterdikleri, düşünce ve duygularını ifade ettikleri, meraklarını giderecek araştırma ve gözlem yapma olanağı buldukları, yeni keşiflerde bulundukları, nesnelerle ve kişilerle etkileşim içinde bulundukları haz verici bir etkinliktir.

Hareket Etkinlikleri

Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır.

Drama Çalışmaları

Bu çalışmalar çeşitli kaynaşma-ısınma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden oluşur

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermektedir.

Müzik Etkinlikleri

Müzik etkinlikleri, çocukların hem bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır.

Müzik etkinlikleri günlük eğitim akışında grup öğretmenlerimiz, buna ek olarak haftada 1 kez müzik öğretmeni tarafından yürütülmektedir. Okul öncesi erken müzik etkinliklerinde ünlü Alman besteci ve eğitimci Carl Orff’un Orff Schulwerk Yaklaşımı’ndan faydalanarak çalışmalar sürdürülmektedir. Orff Schulwerk Yaklaşımı ile erken müzik etkinliklerinde çocuklara direkt bir müzik eğitimi vermek değil, müzik elementlerini ve çeşitli oyun etkinlikleri kullanarak gelişim alanlarını destekleyici faaliyetler yapmak hedeflenmektedir.

Orff etkinliklerinde yer alan müzikal elementler ve etkiler;

 • Hareket ve devinimler,
 • Yaratıcı dans,
 • Alan-mekân-zaman kullanımı,
 • Ritim,
 • Dil gelişimi,
 • Yaratıcı drama etkileri, doğaçlama,
 • Nota ve müzik bilmeden çocuğun kendi içindekini ortaya doğaçlama olarak koyabileceği basit, ezgisiz ve ezgili Orff aletleri kullanımı.

Alan Gezileri

Alan gezileri çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan doğal öğrenme alanlarına, araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme amacıyla düzenlenmektedir

Aile Katılımı Çalışmaları

Aile eğitim etkinlikleri, aile iletişim etkinlikleri, ailelerin eğitim etkinliklerine katılımı, ve evde yapılabilecek etkinlikler, bireysel görüşmeler ve toplantılar şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Tiyatro&Animasyon Gösterimi

Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokullarında bu etkinliklerin dışında, ayda bir tiyatro gösterisine ve o ay içinde doğan çocukların doğum günlerinin kutlanması amacıyla animasyon etkinliklerine yer verilmekte, çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili ailelere yönelik aile eğitim seminerleri, veli toplantıları düzenlenmektedir.