closeBu yazı 1 yıl 2 ay 16 gün önce yayınlanmış olduğundan güncelliğini yitirmiş veya içeriğindeki bilgilerin geçerliliği kaybolmuş olabilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmadan bu site sorumlu değildir.

“Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı” okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36–72 aylık çocukların psiko-motor, sosyal- duygusal, dil ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesini, öz-bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunuşluklarının sağlanmasını amaçlamaktadır. 36–72 aylık çocuklara yönelik olan bu program “gelişimsel” bir programdır. Çocuğun tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini esas almaktadır. Bu program, gelişimsel gereksinimleri karşılarken, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini destekleyerek çocuğun bütün gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu özelliği ile “Çoklu Zeka Kuramı”nın savunur ve vurgularıyla da tutarlıdır.

Anaokullarımızda eğitim öğretmenlerimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığı 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programına (2006) uygun olarak hazırlanan “Yıllık, aylık ve günlük planlar doğrultusunda yürütülmektedir.

 Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokullarında;

Serbest Zaman Etkinlikleri

Serbest zaman etkinlikleri programın ilk etkinlikleridir. Bu zaman diliminde çocuklar yetişkin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oyuncak köşeleri ve oyun arkadaşlarını seçer. Bu etkinlikler çocukları diğer etkinliklere ve güne hazırlar.


Sanat Etkinlikleri

Sanat çalışmaları gün içerisinde çeşitli formlarda, çocuklar için etkili bir öğrenme fırsatı olarak kullanılır. Çok sayıda sanatsal teknik kullanılarak yapılan çalışmalar günlük planlar içinde yer alır.


Türkçe Etkinlikleri

Türkçe etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri v.b. yer almaktadır.


Oyun ve Hareket Etkinlikleri

Öğretmen ya da çocuklar tarafından yapılandırılmış kuralları olan ve grupça oynanan etkinliklerdir. Sınıf içinde ya da bahçede oynanabilir.


Müzik Etkinlikleri

Müzik etkinliklerimiz haftada 1 kez Müzik öğretmeni tarafından yürütülür. Okul öncesi erken müzik etkinliklerinde ünlü Alman besteci ve eğitimci Carl Orff’un ORFF SCHULWERK YAKLAŞIMI’NDAN faydalanarak çalışmalarımı sürdürmektedir. ORFF SCHULWERK Yaklaşımı ile erken müzik etkinliklerimizde çocuklara direkt bir müzik eğitimi vermeyi değil, müzik elementlerini ve çeşitli etkileri kullanarak onların gelişim alanlarını destekleyici faaliyetler yapmayı hedefliyoruz.
Bu müzikal elementlerin ve etkiler;

  • Hareket  ve devinimler, 
  • Yaratıcı dans,
  • Alan-mekan-zaman kullanımı,
  • Ritim, 
  • Dil gelişimi,
  • Yaratıcı drama etkileri, doğaçlama, 
  • Nota ve müzik bilmeden çocuğun kendi içindekini ortaya doğaçlama olarak koyabileceği basit, ezgisiz ve ezgili ORFF aletleri kullanımı.


Fen ve Matematik Etkinlikleri

Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Bu etkinlikler; deneyler, araçları tanıma ve kullanma, keşifler, icatlar, mutfak çalışmaları, doğa gezileri, koleksiyonlar, doğa etkinlikleri v.b. etkinliklerdir.


Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermektedir.


Drama Çalışmaları

Bu çalışmalar çeşitli kaynaşma-ısınma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden oluşur.


Alan Gezileri

Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan doğal öğrenme alanlarına, araştırma yapma problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme amacıyla alan gezileri düzenlenir.


Aile Katılımı Çalışmaları

Aile eğitim etkinlikleri, aile iletişim etkinlikleri, ailelerin eğitim etkinliklerine katılımı, ev ziyaretleri ve evde yapılabilecek etkinlikler, bireysel görüşmeler ve toplantılar şeklinde gerçekleştirilir.

Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokullarında bu etkinliklerin dışında; çocuklara bilgisayar destekli eğitim verilmekte, 3 boyutlu animasyon etkinliklerine, jimnastik çalışmalarına, ayda bir tiyatro gösterisine, ayda bir animasyon (doğum günü) gösterisine yer verilmekte, çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili ailelere yönelik aile eğitim seminerleri, veli toplantıları düzenlenmektedir.


Bilgisayar destekli eğitim ve 3 Boyutlu Animasyon Etkinlikleri


Jimnastik Çalışmaları

Jimnastik özellikle üç-on yaş çocuklarına yönelik olimpik bir branştır. Çocukların (özellikle rekabetin olmadığı bir ortamda) psiko-motor, bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır.  Jimnastik çalışmaları çocuklarımızın yetişkinlik döneminde “spor ve sağlıklı yaşamı”, bir yaşam tarzı olarak benimsemelerine de yardımcı olur. Çünkü; fiziksel bir aktiviteyi başarmaktan dolayı duyulan heyecan, çocuğun yaşamının her döneminde ihtiyaç duyacağı kendine saygı ve güven duygularının gelişiminde önemli bir rol oynar.


Tiyatro Gösterimi

Okulumuzda ayda bir kez okulumuzda tiyatro gösterimi yapılmaktadır.


Doğum Günü Animasyonları