ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

 

MİSYON

Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını değerlendirmesi, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlanması, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesi, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler hâline getirmek için çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde, beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermek.

 

 

VİZYON

 

Verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan bilgi ve teknoloji ile donatılmış, her yıl hizmet verilen tüm alanlarda bir önceki yıla göre yararlanıcı sayısını, memnuniyeti ve hizmet kalitesini artıran örnek bir birim olmak. Üniversitemizi tercih eden ulusal ve uluslararası öğrenci sayılarını artırmak.