Proje yaklaşımı, çocuklar için anlamlı bir konunun çok boyutlu olarak derinlemesine incelenmesi olarak ifade edilebilir. Proje çalışması, çocukların ilgilerini çeken seçtikleri çalışma alanlarında bireysel olarak veya küçük gruplar halinde yaptıkları aktif katılımlı etkinlikleri içeren etkileşimli bir süreçtir. Çocuğun zihinsel gelişimini destekleme, etkinlikler içinde denge oluşturma, okul ile yaşamı birleştirme, sınıfta topluluk ruhunu geliştirme ve eğitimde zorluklarla mücadele edebilme gibi amaçları bulunan proje yaklaşımı, açık uçlu sorular ile çocukların çevreyi araştırmasına, tanımasına ve yorumlamasına olanak sağlamaktadır. Bu şekilde araştırma süresince çocuklar, temel okuma-yazma ve sayma becerilerini geliştirmekte, araştırma ve inceleme becerisi kazanmakta, belli bir alanda derinlemesine çalışmalar yaparak konunun çeşitli yönlerine karşı bireysel ilgi ve dikkatlerini yoğunlaştırmaktadır. Proje yaklaşımı ile çocukların bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerine destek verilmekte ve çocuğun araştırıcı, sorgulayıcı, yaratıcı ve üretici yönleri açığa çıkarılmaktadır. Bu yaklaşım çocuklara, merak ettikleri bir konuda, kendi seçtikleri yöntemlerle ve ihtiyaç duydukları kadar öğrenme olanağı sağlamakta ve birlikte çalışma duygusunu oluşturmaları için de fırsatlar vermektedir.

Proje yaklaşımında uygulanan proje çalışmaları, çocuğun erken yaşta öğrenme yaşantısını zenginleştirerek ne öğrenmesi gerektiğini ve bunu en etkili şekilde öğretecek yöntemlerin neler olduğu sorusunu yanıtlamaktadır. Proje çalışmaları aracılığıyla çocuklar birbirlerini gözleyerek ve model alarak, birbirlerine öğreterek ve kendileri bizzat yapılan işe dahil olarak duygularını etkili bir biçimde kullanmayı ve gerekli durumlarda kontrol altına almayı öğrenmektedirler.  Bunun yanısıra proje çalışmaları çocukların yaşadıkları süreçten, yaptıkları işten ve birlikte oldukları kişilerden zevk almalarına, kendilerini iyi ve mutlu hissetmelerine neden olmaktadır. Bu durum çocuğun motivasyonunu ve çevreyle iletişimini olumlu yönde etkilemektedir. Proje çalışmalarının her aşamasına aileleri ve çevredeki diğer kişilerin de katılması da çocuklar açısından her ortamın etkin öğrenme ortamı haline gelmesine katkı sağlamaktadır.

Proje yaklaşımı, çocuk merkezli olması, çocukları araştırma, incelemeye ve eleştirel düşünmeye yöneltmesi, toplumsal sorunlarla ilgilenmeye yönlendirmesi ve tüm gelişim alanlarını desteklemesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Un, ayakkabı, elma, ben ve ailem, şişe ve ağaç projeleri uygulanmış olan projelere örnek olarak verilebilir.