Bu merkezde poliklinik anlamda, birinci basamak sağlık hizmeti sunulmaktadır. İleri tetkik ve tedavi gerektiren olgular ilgili hastanelere yönlendirilmektedir.

Polikliniğimizde Sigara Bırakma Biriminin yakın zamanda kurulması planlanmaktadır. Randevu ile çalışılıp, danışmanlık ve tedavi hizmetleri verilecektir.

Doktorlar :

  • Uzm. Dr. Bozkurt ŞENLER (Halk Sağlığı Uzmanı)      Telefon: (0312) 362 9720 / 7640
  • Dr. Gaye GÜZEL    Telefon: (0312) 362 9720 / 7629