Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi; 1966 yılında döner sermayeli kuruluş olarak “Mediko Sosyal Merkezi” adıyla kurulmuştur. 1983′ te yürürlüğe giren 124 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” nin 32. maddesinde adı “Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı” olarak değiştirilmiş ve görevleri şu şekilde belirlenmiştir:

a) Öğrencilerin ve personelin  psikolojik danışma ve rehberlik, diyet danışma hizmetleri,

b) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,

c) Öğrencilerin ve personelin spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek.

Dairemizin amacı, öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak; hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının gelişmesine yardımcı olacak hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi, Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi’nde hizmet vermektedir.