Toplum önünde, herhangi bir sosyal ortamda bir eylemi gerçekleştirmek istediğinde ya da sosyal etkileşime girdiğinde bakışları üzerinde hissetme, eleştirilme, küçük duruma düşmekten korkma halinin yaşanmasıdır. Bu korkuyu yaşamamak için sosyal ortamlardan kaçınılır. Bu kaçınma da bireyin sosyal, mesleki ya da aile yaşantısını olumsuz etkiler. Genellikle 13-18 yaşlarında ortaya çıkar.

İki çeşittir:

 1. Yaygın sosyal fobi: Çekingenlikle beraberdir. Hemen her durumda geçerlidir.
 2. Özgül sosyal fobi: Yalnızca belirli bazı durumlarda söz konusudur (Başkalarının yanında yemek yemek, imza atmak v.b. gibi).

Sosyal Fobinin genelde yaşandığı durumlar;

 • Topluluk önünde konuşmak,
 • Bir işle uğraşırken seyredilmek,
 • Başkalarının önünde yemek yemek-içmek,
 • Otorite konumundaki kişilerle temas etmek,
 • Misafir kabul etmek,
 • Başkaları ile tartışmak,
 • Toplulukta telefonla konuşmak,
 • Tanımadığı kişilerin gözlerinin içine bakmak,
 • İlgi odağı olmak,
 • Başkalarının önünde yazı yazmak.