Topluluklar Genel Bilgiler

 

1 Kuruluş Başvuru İşlemleri 1-Dilekçe

2-Topluluk açık adı; varsa kısa adı

3-Kuruluş gerekçesi

4-Topluluk Danışmanının akademik ve iletişim bilgileri

4-Topluluk kurucu üyelerinin her birisinin imzasını ve Topluluk Danışmanının onayını içeren Kurucu Üye Listesi

5-Kurucu üyelerin güncel ve fotoğraflı öğrenci belgeleri ile iletişim bilgileri

6-Topluluk İç Yönergesi

Başvurular; Ekim-Kasım ve Şubat Mart ayları boyunca yapılır, Öğrenci Toplulukları Komisyonu tarafından değerlendirilir.
2 Genel Kurul Bildirim İşlemleri 1-Dilekçe

2-Genel Kurul Tutanağı

3-Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üye Listesi

4-Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üye Listesi

5-Güncel Üye Listesi

Genel Kurul tarihinden sonraki en geç 30 gün içerisinde teslim edilmelidir.
3 Faaliyet Raporu Bildirim İşlemleri 1-Dilekçe

2-Genel Kurul Tutanağı

3- Faaliyet Raporu

4-Güncel Üye Listesi

Genel Kurul tarihinden sonraki en geç 30 gün içerisinde teslim edilmelidir.
4 Etkinlik Başvuru İşlemleri 1-Dilekçe

2-Etkinlik Afişi (varsa)

3-Etkinlik Programı (varsa)

Etkinlik tarihinden en geç 15 gün önce başvurulmalıdır.
5 Fiziki Alan Kullanım Talep İşlemleri 1-Dilekçe

2-Etkinlik İçeriği

3-Etkinlik Afişi (varsa)

4-Etkinlik Programı (varsa)

Etkinlik tarihinden en geç 30 gün önce başvurulmalıdır.
6 Malzeme Desteği Talep İşlemleri 1-Dilekçe

2-Etkinliğin gerekçesi, içeriği, yer ve zamanı; varsa etkinlik ile ilgili tanıtıcı basılı materyal örnekleri (afiş, poster, broşür vb.)

3-İhtiyaç duyulan malzemelerin cinsi, adedi ve detaylı açıklaması; varsa görsel örnekleri (çizim, resim, fotoğraf vb.)

Etkinlik tarihinden en geç 30 gün önce başvurulmalıdır.
7 Ulaşım ve Konaklama Desteği Talep İşlemleri 1-Dilekçe

2-Davet Yazısı

3-Topluluk Kafile Listesi

4-Aaraç Kullanım Programı

5-Tesis Bilgileri

Etkinlik tarihinden en geç 30 gün önce başvurulmalıdır.
8 İzinli Sayılma Talep İşlemleri 1-Dilekçe

2-Etkinlik İçeriği

3-Etkinlik Katılım Listesi

Etkinlik tarihinden en geç 15 gün önce başvurulmalıdır. 


 

TOPLULUKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER TANITIM SUNUMU

 

Your browser does not support the video tag.