Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları faaliyetlerini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı olarak yürütmektedirler. Güncel olarak; kayıtları Başkanlığımız bünyesinde olan Öğrenci Topluluğu sayısı 129’dur. Bunlardan tescil ve kuruluş işlemleri tamamlama süreci devam eden sayı 24, tam olarak aktif durumda bulunan Öğrenci Topluluğu sayısı 109’dir. Öğrenci topluluklarına yaptıkları etkinlikler için gereksinim duyulan tüm katkılar sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin mesleki alanlarında gerçekleştirilen panel, kongre, sempozyum vb. akademik toplantılara katılımları sağlanmaktadır. Ayrıca üniversitelerarası, ulusal ya da uluslararası yarışma ve festivallerde de üniversitemizi temsil etmektedirler. Yarışma ve gösterilerde aktif olarak yer alan öğrencilerimizin, konaklama, yol, kostüm gibi gereksinimleri üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

 

1 Kuruluş Başvuru İşlemleri 1-Dilekçe

2-Öğrenci Topluluğu açık adı; varsa kısa adı

3-Kuruluş gerekçesi

4-Öğrenci Topluluğu Danışmanının akademik ve iletişim bilgileri

4-Öğrenci Topluluğu kurucu üyelerinin her birisinin imzasını ve Öğrenci Topluluğu Danışmanının onayını içeren Kurucu Üye Listesi

5-Kurucu üyelerin güncel ve fotoğraflı öğrenci belgeleri ile iletişim bilgileri

6-Öğrenci Topluluğu İç Yönergesi

Başvurular; Ekim-Kasım ve Şubat Mart ayları boyunca yapılır, Öğrenci Toplulukları Komisyonu tarafından değerlendirilir.
2 Genel Kurul Bildirim İşlemleri 1-Dilekçe

2-Genel Kurul Tutanağı

3-Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üye Listesi

4-Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üye Listesi

5-Güncel Üye Listesi

Genel Kurul tarihinden sonraki en geç 15 gün içerisinde teslim edilmelidir.
3 Faaliyet Raporu Bildirim İşlemleri 1-Dilekçe

2-Genel Kurul Tutanağı

3- Faaliyet Raporu

4-Güncel Üye Listesi

Genel Kurul tarihinden sonraki en geç 15 gün içerisinde teslim edilmelidir.
4 Etkinlik Başvuru İşlemleri 1-Dilekçe

2-Etkinlik Afişi (varsa)

3-Etkinlik Programı (varsa)

Etkinlik tarihinden en geç 15 gün önce başvurulmalıdır.
5 Fiziki Alan Kullanım Talep İşlemleri 1-Dilekçe

2-Etkinlik İçeriği

3-Etkinlik Afişi (varsa)

4-Etkinlik Programı (varsa)

Etkinlik tarihinden en geç 30 gün önce başvurulmalıdır.
6 Malzeme Desteği Talep İşlemleri 1-Dilekçe

2-Etkinliğin gerekçesi, içeriği, yer ve zamanı; varsa etkinlik ile ilgili tanıtıcı basılı materyal örnekleri (afiş, poster, broşür vb.)

3-İhtiyaç duyulan malzemelerin cinsi, adedi ve detaylı açıklaması; varsa görsel örnekleri (çizim, resim, fotoğraf vb.)

Etkinlik tarihinden en geç 30 gün önce başvurulmalıdır.
7 Ulaşım ve Konaklama Desteği Talep İşlemleri 1-Dilekçe

2-Davet Yazısı

3- Kafile Listesi

4-Araç Kullanım Programı

5-Konaklama Tesis Bilgileri (varsa)

Etkinlik tarihinden en geç 30 gün önce başvurulmalıdır.
8 İzinli Sayılma Talep İşlemleri 1-Dilekçe

2-Etkinlik İçeriği

3-Etkinlik Katılım Listesi

Etkinlik tarihinden en geç 15 gün önce başvurulmalıdır.