Üniversitemiz ÖSYM’nin TYT ve YKS puan türleri için belirlenen sıralamalarda ilk 5000’e giren ve aynı puan türü ve sıralaması ile Üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrencilere başarı desteği verir.

Üniversitemiz başarı destekleri, kısmi zamanlı çalışma karşılığı maddi katkı, öğrenci evlerinde ücretsiz barınma, olimpik yüzme havuzuna ücretsiz veya %50 indirimli üyelik, TÖMER’den ücretsiz veya %75 indirimli dil kursu ve Üniversitemiz kamplarından ücretsiz veya %75 indirimli tatil olanağı şeklinde sağlanan desteklerdir. Başarı destekleri hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’nı başarı ile tamamlaması, ara sınıf öğrencilerin ise; ilgili öğretim sonunda ki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden 2,75’in altına düşmemesi ve sınıf tekrarı yapmaması koşuluyla lisans öğrenimleri boyunca devam eder.

Bu destekler tür ve ölçütleri her yıl Üniversitenin Öğrenci Destek Komisyonu tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, SKS Daire Başkanlığı  internet sayfasında yayınlanır.

Üniversitemize yeni katılan öğrencilerin bu desteklerden faydalanabilmeleri için, Üniversiteye kayıt yaptırdığı puan türünde belirlenen ölçütleri sağlamaları gerekmektedir. Sadece, kesin kayıt yaptırdığı puan türünden başarı sıralamasına girmiş olan öğrenciler bu desteklerden yararlanabilirler.

Üniversiteye giriş başarı desteklerden faydalanmaya hak kazanan öğrenci listesi Eylül ayı içinde SKS Daire Başkanlığı  internet sayfasında ve Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu panolarında duyurulur.